Ciekawe szkolenie bhp to skuteczne szkolenie bhp! Musisz więc zainteresować tematem szkolonych pracowników. Prezentacje szkoleniowe to najskuteczniejsze materiały dydaktyczne! Mamy dla Ciebie zatem gotowe rozwiązania. Dzięki narzędziu "Prezentacje szkoleniowe" szybko i łatwo przygotujesz prezentacje na szkolenia bhp wstępne ogólne, instruktaż stanowiskowy oraz szkolenie okresowe bhp. Możesz też wykorzystać gotowe opracowane przez ekspertów-praktyków prezentacje szkoleniowe podczas swoich szkoleń bhp. Korzystając z materiałów prezentacje szkoleniowe oszczędzasz czas.

Szkolenia wstępne

Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej – wymagania prawne

Przepisy w określonych przypadkach nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi odzieży i obuwia roboczego. Zarówno pracownicy, jaki i pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami powinni zostać zapoznani z tymi przepisami. Powinni wiedzieć: Jakie konkretnie przepisy regulują te kwestie? Komu należy się odzież i obuwie robocze? Jakie są zasady przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego? Dlatego też podczas szkolenia wstępnego ogólnego bhp należy omówić problematykę odzieży i obuwa roboczego, szczególnie jeżeli w danej firmie taka odzież czy obuwie są stosowane. Z całą pewnością zadanie to ułatwi prezentacja przygotowana przez eksperta Portalu BHP.

Zagrożenia na stanowisku pracy doradcy zawodowego dla nauczyciela

Charakter pracy doradcy zawodowi dla nauczycieli wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne. Dlatego też podczas szkolenia bhp osobom zatrudnionym na takim stanowisku należy przekazać informacje na temat zagrożeń jakie mogą wystąpić na ich stanowisku pracy. Zadanie to ułatwi Ci z pewnością prezentacja przygotowana przez ekspert Portalu BHP. Znajdziesz tu  informacje o najczęściej występujących zagrożeniach na stanowisku doradcy zawodowego dla nauczycieli. Dzięki temu oszczędzając czas przygotujesz się do szkolenia bhp.

Zasady postępowania w sytuacji zagrożeń

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapoznawanie pracowników z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także ze sposobami postępowania na wypadek pożaru. Ponadto, co do zasady, problematyka bezpieczeństwa pożarowego omawiana jest w ramach szkolenia w dziedzinie bhp. Natomiast ramowe programy szkolenia bhp wszystkich kategorii pracowników zawierają zagadnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Stosownie więc do występujących zagrożeń na danych stanowiskach pracy należy zaplanować wykład odpowiadający swoją objętością i zawartością randze oraz skali występujących w zakładzie zagrożeń pożarowych. Jednak aby ułatwić Wam to zadanie ekspert portalu bhp przygotował prezentację, która zawiera podstawie informacje z zakresu ochrony ppoż. Może stanowić także punkt wyjścia dla Waszych materiałów szkoleniowych.

Zakres obowiązków i uprawnień pracodawców, pracowników oraz jednostek organizacyjnych zakładu pracy w zakresie bhp

Prowadząc szkolenie wstępne ogólne bhp pracowników należy przekazać im informacje na temat ich obowiązków i uprawnień odnoszących się do bezpieczeństwa pracy. Podczas tego szkolenia pracownicy powinni poznać nie tylko swoje powinności w zakresie bhp ale również powinności pracodawców i komórek organizacyjnych zakładu pracy. Podczas szkolenia wstępnego ogólnego bhp pracownicy powinni dowiedzieć się jakie obowiązki oraz uprawnienia nakładają przepisy prawa na ich pracodawcę, kierownika oraz służbę bhp. Przekazanie tych wiadomości podczas szkolenia z pewnością ułatwi Wam opracowana prezentacja. Możecie wykorzystać ją do przygotowania, jak i przeprowadzenia szkolenia wstępnego ogólnego.

Istota BHP – szkolenie wstępne ogólne

Każdego pracownika przed dopuszczeniem do pracy należy poddać szkoleniu bhp – wstępnemu szkoleniu ogólnemu (tzw. instruktażowi ogólnemu). Szkolenie takie składa się z kilku zasadniczych tematów – zgodnie z ramowym programem tego szkolenia zamieszczonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860) – które muszą zostać omówione w czasie jego trwania. Jednym z takich tematów jest zagadnienie „Istota bezpieczeństwa i higieny pracy”. Jednak, co tak naprawdę kryje się pod tym hasłem? Aby ułatwić Wam to zadanie przygotowaliśmy prezentację, gotową do wykorzystania w trakcie szkolenia wstępnego ogólnego, przy pomocy której z łatwością zaprezentujecie problematykę tego zagadnienia pracownikom.

Zagrożenia występujące w czasie pracy z użyciem rusztowań budowlanych

Większość wypadków na budowach związana jest z upadkiem z wysokości. Szczególnie praca na rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych niesie za sobą wiele zagrożeń dla pracowników. Dlatego też warto pracowników branży budowlanej zapoznać z tymi zagrożeniami. Uświadomienie na szkoleniu bhp zagrożeń związanych z pracą z użyciem rusztowań budowlanych oraz wiedza na temat zapobiegania tym zagrożeniom to skuteczne działania prewencyjne. Mając to na uwadze przygotowaliśmy prezentację na ten temat gotową do wykorzystania podczas szkolenia bhp pracowników robotniczych z branży budowlanej.  

Pracownicy młodociani

Aby pracownicy młodociani wykonywali swoją pracę bezpiecznie i oczywiście aby mogli być do niej dopuszczeni konieczne jest poddanie ich szkoleniu wstępnemu ogólnemu. Podczas tego szkolenia należy przekazać im podstawowe wiadomości w zakresie bezpiecznej i higienicznej pracy. Za pomocą prezentowanego materiału przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia bhp dla tych pracowników będzie znacznie łatwiejsze.

Szkolenie bhp nauczycieli

Nauczyciele, jak każda inna grupa zarodowa, przed przystąpieniem do pracy powinni odbyć szkolenie wstępne ogólne. Podczas tego szkolenia powinni oni zdobyć wiadomości m.in. w zakresie przepisów oraz zasad bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w szkole i na swoim stanowisku pracy. Prezentacja ta pomoże Wam w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia bhp dla tej grupy zawodowej.

Kategorie

Zostań użytkownikiem Portalu BHP!
Już teraz zamów pełny dostęp do Portalu BHP i korzystaj z:

  • 4000 aktualnych porad
  • 8000 udzielonych odpowiedzi na pytania
  • 30 profesjonalnych ekspertów
  • bazy aktów prawnych, wzorów dokumentów, instrukcji BHP, list kontrolnych, aktualności i zmian w przepisach

Kup dostęp do portalu »

Posiadam już konto - zaloguj się »