Ciekawe szkolenie bhp to skuteczne szkolenie bhp! Musisz więc zainteresować tematem szkolonych pracowników. Prezentacje szkoleniowe to najskuteczniejsze materiały dydaktyczne! Mamy dla Ciebie zatem gotowe rozwiązania. Dzięki narzędziu "Prezentacje szkoleniowe" szybko i łatwo przygotujesz prezentacje na szkolenia bhp wstępne ogólne, instruktaż stanowiskowy oraz szkolenie okresowe bhp. Możesz też wykorzystać gotowe opracowane przez ekspertów-praktyków prezentacje szkoleniowe podczas swoich szkoleń bhp. Korzystając z materiałów prezentacje szkoleniowe oszczędzasz czas.

Prezentacje szkoleniowe

Ciekawe szkolenie bhp to skuteczne szkolenie bhp! Musisz więc zainteresować tematem szkolonych pracowników. Prezentacje szkoleniowe to najskuteczniejsze materiały dydaktyczne! Mamy dla Ciebie zatem gotowe rozwiązania. Dzięki narzędziu "Prezentacje szkoleniowe" szybko i łatwo przygotujesz prezentacje na szkolenia bhp wstępne ogólne, instruktaż stanowiskowy oraz szkolenie okresowe bhp. Możesz też wykorzystać gotowe opracowane przez ekspertów-praktyków prezentacje szkoleniowe podczas swoich szkoleń bhp. Korzystając z materiałów prezentacje szkoleniowe oszczędzasz czas.

Instruktaże stanowiskowe

Zagrożenia na stanowisku pracy piekarza

Proces produkcji pieczywa w piekarniach to nie tylko sam wypiek pieczywa, ale także wiele różnych czynności technologicznych oraz prace związane z obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych. Pracownik narażony jest na wiele czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących przy wykonywaniu tego zawodu. Dlatego tak istotne jest właściwe przeszkolenie stanowiskowe pracownika zatrudnionego na tym stanowisku. Szczególnie ważne jest uświadomienie mu zagrożeń, które mogą wystąpić w pracy. Mając to na uwadze ekspert Portalu BHP przygotował prezentację, która pomoże Wam w przygotowaniu i przekazaniu wiedzy pracownikowi.  

Zagrożenia na stanowisku pracy zbrojarza-betoniarza

Pracownik zatrudniony na stanowisku zbrojarza-betoniarza wykonuje elementy betonowe lub żelbetonowe do konstrukcji nośnych budowli lub elementów wypełniających budowlę. Przy wykonywaniu tej pracy powstaje wiele zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych. Dlatego istotne jest właściwe przeszkolenie stanowiskowe danej osoby. Podczas szkolenia bhp pracownik zatrudniony na takim stanowisku powinien być zapoznany m.in. z warunkami pracy oraz zagrożeniami na tym stanowisku. Aby ułatwić Ci to zadanie oraz zaoszczędzić Twój czas na przygotowanie instruktażu ekspert portalu bhp opracował prezentację zawierającą najczęstsze zagrożenia występujące na stanowisku pracy zbrojarza-betoniarza. Korzystając z tego materiału będziesz mieć pewność, że zwróciłeś uwagę pracowników na najważniejsze zagrożenia, co może uchronić ich od wypadku.

Zagrożenia na stanowisku pracy operatora pilarki łańcuchowej

Operator pilarki łańcuchowej przed przystąpieniem do pracy powinien odbyć szkolenie wstępne stanowiskowe. Podczas tego szkolenia należy omówić m.in. zagrożenia występujące na tym stanowisku. Aby ułatwić Wam to zadanie oraz zaoszczędzić Wasz czas na przygotowanie instruktażu stanowiskowego ekspert portalu bhp opracował prezentację zawierającą najczęstsze zagrożenia występujące na stanowisku pracy operatora pilarki łańcuchowej. Korzystając z tego materiału będziecie mieć pewność, że zwróciliście uwagę pracowników na najważniejsze zagrożenia, co może uchronić ich od wypadku.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Instruktaże stanowiskowe »

Szkolenia wstępne

Zasady postępowania w sytuacji zagrożeń

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapoznawanie pracowników z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także ze sposobami postępowania na wypadek pożaru. Ponadto, co do zasady, problematyka bezpieczeństwa pożarowego omawiana jest w ramach szkolenia w dziedzinie bhp. Natomiast ramowe programy szkolenia bhp wszystkich kategorii pracowników zawierają zagadnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Stosownie więc do występujących zagrożeń na danych stanowiskach pracy należy zaplanować wykład odpowiadający swoją objętością i zawartością randze oraz skali występujących w zakładzie zagrożeń pożarowych. Jednak aby ułatwić Wam to zadanie ekspert portalu bhp przygotował prezentację, która zawiera podstawie informacje z zakresu ochrony ppoż. Może stanowić także punkt wyjścia dla Waszych materiałów szkoleniowych.

Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej – wymagania prawne

Przepisy w określonych przypadkach nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi odzieży i obuwia roboczego. Zarówno pracownicy, jaki i pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami powinni zostać zapoznani z tymi przepisami. Powinni wiedzieć: Jakie konkretnie przepisy regulują te kwestie? Komu należy się odzież i obuwie robocze? Jakie są zasady przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego? Dlatego też podczas szkolenia wstępnego ogólnego bhp należy omówić problematykę odzieży i obuwa roboczego, szczególnie jeżeli w danej firmie taka odzież czy obuwie są stosowane. Z całą pewnością zadanie to ułatwi prezentacja przygotowana przez eksperta Portalu BHP.

Zakres obowiązków i uprawnień pracodawców, pracowników oraz jednostek organizacyjnych zakładu pracy w zakresie bhp

Prowadząc szkolenie wstępne ogólne bhp pracowników należy przekazać im informacje na temat ich obowiązków i uprawnień odnoszących się do bezpieczeństwa pracy. Podczas tego szkolenia pracownicy powinni poznać nie tylko swoje powinności w zakresie bhp ale również powinności pracodawców i komórek organizacyjnych zakładu pracy. Podczas szkolenia wstępnego ogólnego bhp pracownicy powinni dowiedzieć się jakie obowiązki oraz uprawnienia nakładają przepisy prawa na ich pracodawcę, kierownika oraz służbę bhp. Przekazanie tych wiadomości podczas szkolenia z pewnością ułatwi Wam opracowana prezentacja. Możecie wykorzystać ją do przygotowania, jak i przeprowadzenia szkolenia wstępnego ogólnego.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Szkolenia wstępne »

Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bhp

Organizacja szkoleń bhp przez pracodawcę

Prowadzisz szkolenia bhp dla pracodawców? Skorzystaj z prezentacji szkoleniowej przygotowanej przez eksperta Portalu BHP. Prowadząc szkolenie dla pracodawców możesz w łaty i skompensowany sposób przekazać uczestnikom szkolenia informacje na temat ich obowiązków w zakresie szkoleń bhp. Tu znajdziesz odpowiedź na pytania: •       dla kogo, z jaką częstotliwością i w jakiej formie prowadzi się szkolenie okresowe BHP? •       kto przeprowadza szkolenie BHP? •       jakie dokumenty należy sporządzić po przeprowadzeniu szkolenia BHP?

Przepisy rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Prowadzisz szkolenie dla społecznych inspektorów pracy, pracodawców, a także pracowników służby bhp. Powinieneś zatem przybliżyć słuchaczom przepisy rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Wykorzystaj w tym celu przygotowaną przez eksperta Portalu BHP prezentację. Za jej pomocą wyjaśnisz słuchaczom m.in.:

Zapobieganie i reagowanie na choroby zawodowe

W ramach szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami należy omówić zagadnienia dotyczące wykrywania i reagowania na choroby zawodowe, a także związanej z nimi profilaktyki. Temat ten jest bardzo ważny, bo choroba zawodowa to nie tylko osobisty dramat pracownika, ale też niemały kłopot pracodawcy. Aby ułatwić Wam omówienie tej problematyki podczas szkolenia bhp proponujemy skorzystać z przygotowanej przez ekspertów prezentacji multimedialnej.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bhp »

Szkolenia okresowe

Szkolenie okresowe bhp pracownika serwisu sprzątającego

Pracownik zatrudniony na stanowisku sprzątaczki (serwis sprzątający) powinien zostać poddany szkoleniu okresowemu BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Przygotowanie materiału do takiego szkolenia może być czasochłonne. Aby ułatwić Wam to zadanie ekspert Portalu BHP przygotował prezentację, którą możecie wykorzystać podczas szkolenia tej grupy pracowników. Może ona również stanowić bazę dla przygotowania własnych materiałów szkoleniowych. Wykorzystując informacje w niej zawarte będziecie mieć pewność, że poruszacie najważniejsze zagadnienia podczas szkolenia okresowego BHP.   

Szkolenie okresowe pracownika ochrony

Pracownik ochrony, tak jak każdy inny powinien zostać poddany szkoleniu okresowemu BHP. Przygotowanie materiału do takiego szkolenia może być czasochłonne. Aby ułatwić Wam to zadanie ekspert Portalu BHP przygotował prezentację, którą możecie wykorzystać podczas szkolenia tej grupy pracowników. Może ona również stanowić bazę dla przygotowania własnych materiałów szkoleniowych. Wykorzystując informacje w niej zawarte będziecie mieć pewność, że poruszacie najważniejsze zagadnienia podczas szkolenia okresowego BHP. 

Zagrożenia na stanowisku pracy doradcy zawodowego dla nauczyciela

Doradcy zawodowi dla nauczycieli powinni zostać zaliczeni do grupy szkoleniowej pracowników administracyjno-biurowych i innych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp. Pierwsze szkolenie okresowe bhp powinni odbyć w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku, a kolejne nie rzadziej niż raz na 6 lat. Podczas takiego szkolenia doradcy należy przekazać informacje na temat zagrożeń jakie mogą wystąpić na jego stanowisku pracy. Zadanie to ułatwi Ci z pewnością prezentacja przygotowana przez ekspert Portalu BHP. Znajdziesz tu  informacje o najczęściej występujących zagrożeniach na stanowisku doradcy zawodowego dla nauczycieli. Dzięki temu oszczędzając czas przygotujesz się do szkolenia bhp.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Szkolenia okresowe »

Kategorie

Zostań użytkownikiem Portalu BHP!
Już teraz zamów pełny dostęp do Portalu BHP i korzystaj z:

  • 3500 aktualnych porad
  • 5400 udzielonych odpowiedzi na pytania
  • 30 profesjonalnych ekspertów
  • bazy aktów prawnych, wzorów dokumentów, instrukcji BHP, list kontrolnych, aktualności i zmian w przepisach

Kup dostęp do portalu »

Posiadam już konto - zaloguj się »