Szkolenia okresowe

Szkolenie pracowników narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne

Podczas niemal każdego szkolenia bhp poruszane są tematy czynników szkodliwych w środowisku pracy. Wśród tych czynników możemy wyróżnić m.in. czynniki biologiczne, które dla wielu pracowników są abstrakcyjnym zagrożeniem. Dlatego tak ważne jest ich prawidłowe omówienie podczas szkolenia bhp. Aby ułatwić Ci to zadanie, ekspert Portalu bhp, przygotował prezentację, którą możesz wykorzystać, omawiając tę tematykę w czasie szkolenia bhp. Ten materiał pozwoli Ci zaoszczędzić czas na przygotowywanie prezentacji oraz usystematyzuje informacje, jakie należy przekazać pracownikom na szkoleniu. Ułatwi Ci przygotowanie się do omówienia tematyki zagrożeń biologicznych podczas szkolenia bhp.

Szkolenie pracowników narażonych na szkodliwe czynniki chemiczne

Jeżeli w Twojej firmie pracownicy narażeni są na czynniki chemiczne musisz poinformować ich o zagrożeniach związanych z tymi czynnikami. Najlepiej będzie informacji tych udzielić im podczas szkolenia bhp. W tym celu możesz posłużyć się  prezentacją. Przekazywane w ten sposób, najważniejsze, informacje są łatwo zapamiętywane. Prezentacja przygotowana w  przez eksperta Portalu bhp z całą pewnością ułatwi Ci to zadanie. Dzięki niej zaoszczędzisz swój cenny czas. Z łatwością  przygotujesz się do takiego szkolenia.

Operator pilarki łańcuchowej - zagrożenia na stanowisku pracy (Оператор ланцюгової пилки - загрози на робочому місці)

Obywatele Ukrainy często podejmują prace w zawodach budowlano-rzemieślniczych. Jednym z takich zawodów jest operator pilarki łańcuchowej. W pracy na takim stanowisku może wystąpić wiele sytuacji zagrażających zdrowiu, a nawet życiu pracownika. Mając to na uwadze, aby ułatwić szkolenia bhp dla tej grupy pracowników Portal BHP przetłumaczył na język ukraiński materiał szkoleniowy (prezentacje) dotyczące właśnie zagrożeń na stanowisku operatora pilarki łańcuchowej. Z całą pewnością ułatwi on zaznajomienie tej grupy pracowników z zagrożeniami występującymi na ich stanowiskach pracy.

Szkolenie bhp kasjer-sprzedawca (Періодична підготовка БГП касира-продавця)

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie przeszkolenia pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Jeżeli jednak zatrudniasz obcokrajowca, np. obywatela Ukrainy, musisz zadbać, aby dostarczane mu materiały szkoleniowe byłby dla niego zrozumiałe. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom Portal BHP przetłumaczył materiały szkoleniowe, ze szkolenia bhp pracownika zatrudnionego na stanowisku kasjera-sprzedawcy, na język ukraiński. Materiał ten można przekazać szkolonym pracownikom, co ułatwi im przyswojenie informacji.

Szkolenie okresowe bhp pracownika sprzątającego w języku ukraińskim.

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nawet obcokrajowcom. Ponadto zasadą jest, że nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do wykonywania której nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, jak również dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Obowiązkiem pracodawcy jest zatem zapewnienie przeszkolenia pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Jeżeli jednak zatrudniasz obcokrajowca, np. obywatela Ukrainy, musisz zadbać, aby dostarczane mu materiały szkoleniowe byłby dla niego zrozumiałe. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom Portal BHP przetłumaczył prezentacje ze szkolenia okresowe bhp pracownika sprzątającego na język ukraiński. Materiał ten można przekazać szkolonym pracownikom, co ułatwi im przyswojenie informacji.

Zabezpieczanie i usuwanie wyrobów zawierających azbest

Prowadząc szkolenia bhp pracowników narażonych na działanie pyłu azbestu szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo wykonywania prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów azbestowych. Zarówno pracownicy, jak i organizatorzy takich prac powinni znać (i przestrzegać) zasady bhp związane z ich wykonywaniem. Przekazanie najistotniejszych zagadnień podczas szkolenia tej grupy pracowników ułatwi z całą pewnością prezentacja, przygotowana praz ekspertów Portalu bhp.  

Ochrona przeciwpożarowa w firmie

Prowadząc szkolenie bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, należy omówić zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową w firmie. Uczestnicy szkolenia powinni uzyskać informacje na temat m.in.: wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego; systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, środków gaśniczych, postępowania w razie pożaru. Mając to na uwadze, ekspert Portalu BHP przygotował prezentację, która pomoże Wam w przekazaniu wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Przygotowany materiał ułatwi Ci pracę i zaoszczędzi Twój czas. Materiał możesz edytować i szybko dostosować go do swoich potrzeb.

Szkolenie okresowe bhp pracownika serwisu sprzątającego

Pracownik zatrudniony na stanowisku sprzątaczki (serwis sprzątający) powinien zostać poddany szkoleniu okresowemu BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Przygotowanie materiału do takiego szkolenia może być czasochłonne. Aby ułatwić Wam to zadanie ekspert Portalu BHP przygotował prezentację, którą możecie wykorzystać podczas szkolenia tej grupy pracowników. Może ona również stanowić bazę dla przygotowania własnych materiałów szkoleniowych. Wykorzystując informacje w niej zawarte będziecie mieć pewność, że poruszacie najważniejsze zagadnienia podczas szkolenia okresowego BHP.   

Szkolenie okresowe pracownika ochrony

Pracownik ochrony, tak jak każdy inny powinien zostać poddany szkoleniu okresowemu BHP. Przygotowanie materiału do takiego szkolenia może być czasochłonne. Aby ułatwić Wam to zadanie ekspert Portalu BHP przygotował prezentację, którą możecie wykorzystać podczas szkolenia tej grupy pracowników. Może ona również stanowić bazę dla przygotowania własnych materiałów szkoleniowych. Wykorzystując informacje w niej zawarte będziecie mieć pewność, że poruszacie najważniejsze zagadnienia podczas szkolenia okresowego BHP. 

Praktyczne wskazówki w zakresie bhp dla pracownika magazynu gazów technicznych

Pracownikom magazynów gazów technicznych podczas szkolenia okresowego bhp należy przypomnieć kwestie techniczne butli z gazem. Przygotowując się do przeprowadzenia szkolenia okresowego tej grupy pracowników możecie skorzystać z opracowanej przez ekspertów bhp prezentacji multimedialnej. Pozwoli Wam ona skrócić czas przygotowania się do tego szkolenia, gdyż prezentację tę możecie wykorzystać jako materiał szkoleniowy. Prowadząc szkolenie będziecie mieć również wsparcie merytoryczne, dzięki któremu będziecie pewni, że przekazaliście pracownikom najważniejsze informacje.

Kategorie

Zostań użytkownikiem Portalu BHP!
Już teraz zamów pełny dostęp do Portalu BHP i korzystaj z:

  • 4000 aktualnych porad
  • 8000 udzielonych odpowiedzi na pytania
  • 30 profesjonalnych ekspertów
  • bazy aktów prawnych, wzorów dokumentów, instrukcji BHP, list kontrolnych, aktualności i zmian w przepisach

Kup dostęp do portalu »

Posiadam już konto - zaloguj się »