Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bhp

Organizacja szkoleń bhp przez pracodawcę

Prowadzisz szkolenia bhp dla pracodawców? Skorzystaj z prezentacji szkoleniowej przygotowanej przez eksperta Portalu BHP. Prowadząc szkolenie dla pracodawców możesz w łaty i skompensowany sposób przekazać uczestnikom szkolenia informacje na temat ich obowiązków w zakresie szkoleń bhp. Tu znajdziesz odpowiedź na pytania: •       dla kogo, z jaką częstotliwością i w jakiej formie prowadzi się szkolenie okresowe BHP? •       kto przeprowadza szkolenie BHP? •       jakie dokumenty należy sporządzić po przeprowadzeniu szkolenia BHP?

Przepisy rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Prowadzisz szkolenie dla społecznych inspektorów pracy, pracodawców, a także pracowników służby bhp. Powinieneś zatem przybliżyć słuchaczom przepisy rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Wykorzystaj w tym celu przygotowaną przez eksperta Portalu BHP prezentację. Za jej pomocą wyjaśnisz słuchaczom m.in.:

Zapobieganie i reagowanie na choroby zawodowe

W ramach szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami należy omówić zagadnienia dotyczące wykrywania i reagowania na choroby zawodowe, a także związanej z nimi profilaktyki. Temat ten jest bardzo ważny, bo choroba zawodowa to nie tylko osobisty dramat pracownika, ale też niemały kłopot pracodawcy. Aby ułatwić Wam omówienie tej problematyki podczas szkolenia bhp proponujemy skorzystać z przygotowanej przez ekspertów prezentacji multimedialnej.

Badanie wypadków przy pracy metodą TOL

Jedną z analitycznych metod badania przyczyn wypadków przy pracy jest metoda TOL. Czyli metoda analizy przyczyn technicznych, organizacyjnych i ludzkich (TOL). Warto przybliżyć tę metodę podczas szkoleń bhp pracodawcom i osobom wykonującym zadania służby bhp. Także na szkoleniach pracowników służby bhp można ją przypomnieć słuchaczom. Korzystając z prezentacji przygotowanej przez eksperta Portalu BHP, na podstawie której on sam prowadzi szkolenia, zrobisz to w łatwy sposób. Będziesz mieć również pewność, że nie umknęła Ci żadna kwestia dotycząca tej metody. 

Dokumentacja w postępowaniu powypadkowym

Prowadzenie dokumentacji powypadkowej nie jest proste i może przysporzyć trudności. Zebranie i wypełnienie wszystkich dokumentów w określonym czasie może stanowić wyzwanie. Jednak zarówno pracodawca, jak i zespół powypadkowy powinni opanować tę umiejętność. Powinni wiedzieć jakie wypełnić protokół powypadkowy i jakie załączniki do niego dołączyć. Te wszystkie informacje możecie w łatwy sposób przekazać uczestnikom szkolenia korzystając z przygotowanej przez eksperta prezentacji, gotowej do pobrania i wykorzystania.

Rola służby bhp w procesie zapewnienia bezpieczeństwa maszyn

Służba bhp odgrywa ogromną rolę w procesie zapewnienia bezpieczeństwa maszyn, mimo że to pracodawca odpowiada bezpośrednio za stan i jakość użytkowanych maszyn w zakładzie. Niemniej jednak rozporządzenie w sprawie służby bhp nakłada na pracowników tego organu określone zadania oraz uprawnienia. Podczas szkolenia okresowego pracowników służby bhp, a także pracodawców należy przypomnieć o owych zadaniach służby bhp związanych z bezpieczeństwem maszyn. Mając to na uwadze przedstawiamy prezentację, która zapewne pomoże w omówieniu tej problematyki podczas szkolenia bhp dla tej grup szkoleniowej.

Zatrudnianie pracownika młodocianego

Pracownicy młodociani mogą być zatrudniani tylko w określonych warunkach i na określonych zasadach. Pracodawca, który chce przyjąć do pracy lub zatrudnia pracownika młodocianego powinien mieć świadomość określonych wymogów oraz ograniczeń przy zatrudnianiu takich pracowników. Dlatego też podczas szkolenia bhp pracodawców i osób kierujących pracownikami należy szkolonym zwrócić szczególną uwagę na tę grupę pracowników, jeżeli są zatrudnieni w zakładzie. Przygotowana prezentacja z cała pewnością pomoże w omówieniu najważniejszych kwestii dotyczących tej grupy pracowników.

Jak szkolić pracowników produkcyjnych?

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia bhp dla pracowników produkcyjnych nie jest proste. Trzeba wiedzieć, co uwzględnić w programie szkolenia, na jakie zagadnienia zwrócić szczególną uwagę. Pracownicy zakładów produkcyjnych są najbardziej narażeni na wypadki przy pracy, choroby zawodowe i uciążliwości związane ze sposobem wykonywania obowiązków czy warunkami środowiska pracy. Mając to na uwadze przedstawiamy zasady przeprowadzania szkoleń bhp dla pracowników produkcyjnych.

Obowiązki oraz wymagania w zakresie bhp wobec stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe

Przygotowana prezentacja dotycząca warunków pracy przy monitorach ekranowych dedykowana jest szkoleniu bhp pracodawców. Jednak można wykorzystać ją również podczas szkolenia bhp innych osób kierujących pracownikami, jak również podczas szkolenia pracowników administracyjno-biurowych. Zawiera ona informacje o wymaganiach w zakresie bhp wobec stanowisk pracy wyposażanych w monitory ekranowe.

Zagrożenia na stanowisku pracy i dobór środków ochrony indywidualnej – ochrona oczu (cz. 1)

Tę prezentację możesz wykorzystać zarówno podczas szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pracodawców i innych osób kierujących, pracownikami, jak i pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby. Jest to materiał dydaktyczny, który możesz wykorzystać przy każdym szkoleniu, na którym mówisz o zagrożeniach oczu i środkach ochrony indywidualnej występujących na stanowiskach pracy. Gotowa do pobrania w formie PDF i wykorzystania podczas szkolenia bhp prezentacja

Kategorie

Zostań użytkownikiem Portalu BHP!
Już teraz zamów pełny dostęp do Portalu BHP i korzystaj z:

  • 4000 aktualnych porad
  • 8000 udzielonych odpowiedzi na pytania
  • 30 profesjonalnych ekspertów
  • bazy aktów prawnych, wzorów dokumentów, instrukcji BHP, list kontrolnych, aktualności i zmian w przepisach

Kup dostęp do portalu »

Posiadam już konto - zaloguj się »