Zasady higieny w czasie koronawirusa

Zasady higieny w czasie koronawirusa

Obecnie zarówno Główny Inspektor Sanitarny, jak i lekarze zgodnie mówią, że najskuteczniejszym sposobem ochrony przed koronawirusem jest przestrzeganie zasad higieny. W zakładach pracy, w miejscach zbiorowych i publicznych, ważne jest przestrzeganie kilku podstawowych zasad. Mając to na uwadze, Portal BHP przygotował plakat/infografikę, którą możesz udostępnić pracownikom w firmie, klientom czy interesantom. Możesz wywiesić ja w miejscu pracy, urzędzie. Przestrzeganie tych podstawowych 10 zasad pozwoli Ci uchronić siebie i innych przed koronawirusem. Świadomość i przestrzeganie tych kilku reguł może ochronić Twoje życie i zdrowie.

Kategorie