Atak terrorystyczny w szkole

Media codziennie donoszą o atakach terrorystycznych na całym świecie. Trzeba więc zdawać sobie sprawę z zagrożenia. Trzeba też być przygotowanym, wiedzieć jak reagować, jeżeli znajdziemy się w strefie zagrożenia. Taką wiedze powinni mieć wszyscy, zarówno dorośli, jak i dzieci. Ten film zawiera praktyczne wskazówki, jak się zachować w przypadku ataku terrorystycznego. Przedstawia on atak terrorystyczny na szkołę, jednak schemat i procedury postępowania to złote zasady. Ich znajomość może uratować CI życie bez względu w jakim miejscu się znajdziesz w przypadku aktu terrorystycznego.

Film powstał w ramach projektu „Bezpieczna Szkoła w Strefie Schengen” zrealizowanego na zlecenie Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin.

Produkcja Vena Art

Scenariusz i reżyseria Norbert Rudaś

Producent Andrzej Jachim

Zdjęcia Grzegorz Filipiak

Projekt „Bezpieczna szkoła w strefie Schengen” jest wspólną inicjatywą Miasta Lublin, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej w zakresie poprawy bezpieczeństwa szkół i placówek oświatowych w Lublinie. Pozwoli szkołom i placówkom oświatowym przygotować się na ewentualne sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdziesz na stronie: http://bezpiecznaszkola.lublin.eu/o_projekcie

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 2125000 zł. Za pozyskanie środków na realizację projektu odpowiedzialny był Wydział Projektów Nieinwestycyjnych, Referat ds. projektów oświatowych we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego.

Kategorie