Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

10 zagadnień na spotkanie z pracownikami nt. ochronny przed koronawirusem

10 zagadnień na spotkanie z pracownikami nt. ochronny przed koronawirusem

W czasie zagrożenia koronawirusem istotną kwestią staje się utrzymanie zasad higieny w miejscu pracy. Jest to wyjątkowo ważne zadanie w przypadku służb komunalnych – ich praca nie ustaje. Koalicja ds. bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych (tzw. Koalicja BHP) podpowiada, jakie zagadnienia omówić na spotkaniu z pracownikami na temat koronawirusa. Dzięki tym wskazówkom możesz chronić swoich pracowników.

  

Nie możemy ignorować sygnałów dotyczących rozprzestrzeniania się koronawirusa, grypy oraz innych wirusów czy chorób zakaźnych. Zabezpieczenie środków dezynfekujących, profilaktyka i edukacja to podstawowe działania, które każdy z pracodawców – niezależnie od branży – powinien przeprowadzić.

Przede wszystkim rekomendujemy przeprowadzenie spotkań z pracownikami każdego szczebla. Kilkanaście minut poświęcone zagrożeniu powinno zawierać informacje opisane poniżej w przykładowym scenariuszu.

Warto przygotować listę pracowników do podpisu, tak by mieć pewność, że na pewno każdy otrzyma komplet wiedzy.

ABC profilaktyki 

Kolejne działanie to dystrybucja informacji edukacyjnych. Wartościowe materiały można bezpłatnie pobrać choćby ze strony NFZ czy GIS. Co ważne, część tych materiałów jest udostępniana także w języku rosyjskim i ukraińskim.

Dodatkowo każdy z pojazdów powinien być zaopatrzony w płyn dezynfekujący, zresztą nie tylko z powodu koronawirusa ale jako stały element utrzymania higieny pracowników. W podstawowym wyposażeniu powinny być również pojemniki z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu oraz zbiornik zapewniający dostęp do czystej wody.

Scenariusz spotkania z pracownikami - dekalog właściwego postępowania

Niezależnie, czy zatrudniamy kilka, kilkanaście, czy kilkaset osób, prowadzimy zbiórkę odpadów, czy np. sortownię (czy też firmę z innej branży) powinniśmy dostarczyć niezbędne informacje o potencjalnym zagrożeniu. Jak to zrobić?


Oto przykładowy scenariusz takiego krótkiego spotkania – jeśli nawet nie mamy pracownika ds. BHP, każdy z pracodawców może przeprowadzić je samodzielnie.

 1. Regularnie i dokładnie myj ręce. Zgodnie z instrukcją mycia rąk, używając mydła i wody, przez czas co najmniej 15-30 sekund. Nie dotykaj twarzy, ust i nosa rękoma, jeśli wcześniej ich nie umyłeś. Upewnij się, że dozowniki środków higieny są regularnie napełniane.

 1. Zaprezentuj jeden z dostępnych w internecie filmów z instrukcją jak myć prawidłowo ręce (w zał. film instruktażowy dla branży komunalnej udostępniony przez ENERIS).

  

 1. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania. Gdy kichasz lub kaszlesz zakrywaj usta lub nos zgiętym łokciem albo chusteczką, którą natychmiast musisz wyrzucić do zamkniętego kosza. Ręce myj mydłem i wodą albo środkiem zawierającym minimum 60 proc. alkoholu. Upewnij się, że w Twoim miejscu pracy dostępne są co najmniej chusteczki papierowe oraz zamknięte pojemniki na odpady.

Uwaga!

Nie zakrywaj nosa i ust dłońmi, w ten sposób możesz przenieść zarazki na przedmioty i osoby, których dotykasz.

 1. Zachowaj bezpieczną odległość. Między innymi ludźmi powinien być co najmniej od 1 do 4 metrów odległości. Pamiętaj o tym szczególnie wtedy, gdy znajdujesz się obok osób, którzy kaszlą, kichają, mają gorączkę.

 1. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że dłońmi dotyka się wielu powierzchni, także takich, które mogą być skażone wirusem. A jeśli zanieczyszczonymi rękami dotkniesz oczu, nosa lub ust, możemy przenieść wirusa na siebie.

 1. Pamiętaj o zachowaniu czystości miejsca pracy. Rutynowo należy czyść wszystkie często dotykane powierzchnie w miejscu pracy, takie jak stacje robocze, blaty i klamki, telefony, smartfony, klawiatury, podłokietniki krzeseł.

 1. Sprawdź, czy masz dostęp do środków dezynfekujących. Używaj środków czyszczących, które są zwykle stosowane w tych obszarach i postępuj zgodnie ze wskazówkami na etykiecie. Jeśli to możliwe stosuj ściereczki jednorazowego użytku, aby powszechnie używane powierzchnie (na przykład klamki, klawiatury, piloty, biurka) mogły zostać wyczyszczone przed każdym użyciem.

 1. Poinformuj czym jest koronawirus? Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się:

 • gorączką,

 • kaszlem,

 • dusznościami,

 • bólami mięśni,

 • zmęczeniem.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2–3% chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

 1. Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:

 • w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,

 • masz podwyższoną temperaturę,

 • kaszlesz i masz duszności.

 1. Masz objawy i wróciłeś z regionu, w którym występuje koronawirus? Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie  bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub szpital zakaźny

Całodobowa infolinia NFZ 800 190 590

Zasady postępowania dla pracodawców i pracowników

 1. Witaj się na odległość, nie podawaj ręki.

 2. W pracy używaj rękawic roboczych, zdejmując je nie dotykaj dłonią zewnętrznej ich części.

 3. Stosuj płyny i żele do dezynfekcji dłoni.

 4. Jeżeli to możliwe zorganizuj stanowisko do obsługi klienta z zastosowaniem dodatkowej bariery (np. okienko).

 5. Wprowadź opcję pracy zdalnej tam, gdzie istnieje taka możliwość.

 6. Ogranicz podróże służbowe do minimum – większość spraw można załatwić telefonicznie lub za pomocą videokonferencji.

 7. Jeśli to możliwe zrezygnuj z transportu publicznego.

 8. Nie lekceważ pierwszych objawów – natychmiast powiadom służby - Infolinia NFZ 800 190 590.

Źródło:

Źródło:

***

Koalicja na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych (tzw. Koalicja BHP) to inicjatywa powołana w marcu 2019 r. w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych oraz wsparcia w zakresie BHP firm i organizacji nieposiadających samodzielnych zasobów BHP. Ponadto powstanie Koalicji było odpowiedzią na brak świadomości społeczeństwa odnośnie zagrożeń stwarzanych przez śmieciarki i tworzenie standardów zachowań kryzysowych (np. w sytuacji pożaru, wypadku śmieciarki).