Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

3M Poland promotorem szerzenia kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

3M Poland promotorem szerzenia kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Na początku lipca br., podczas oficjalnej uroczystości zorganizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego, trzydziestu sześciu przedstawicieli rynku kolejowego oraz różnorodnych organizacji i przedsiębiorstw podpisało „Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Jednym z sygnatariuszy jest firma 3M Poland. Twoja firma też może dołączyć do tego grona.

Firma 3M Poland została jednym z sygnatariuszy „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, opracowanej przez Urząd Transportu Kolejowego. Celem projektu jest uzyskanie odpowiedniego poziomu prewencji wypadkowej oraz trwałe podniesienie bezpieczeństwa transportu kolejowego. Inicjatywa UTK skierowana jest nie tylko do przedstawicieli firm kolejowych, ale także przedsiębiorstw działających poza tym sektorem, uczelni, szkół i instytucji.

Cel – wyeliminowanie zagrożeń i zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Projekt ma zachęcić sygnatariuszy do promocji właściwych praktyk oraz zachowań, które pozwolą na wyeliminowanie zagrożeń. Transport kolejowy bowiem, choć pozostaje jedną z bezpieczniejszych form komunikacji, w przypadku poważnych incydentów generuje zdecydowanie większe straty moralne oraz finansowe, aniżeli transport drogowy. Tymczasem badania pokazują, że w Polsce dochodzi na kolei do ponad 1000 zdarzeń rocznie, w tym – ponad 600 wypadków. Wśród głównych przyczyn tak alarmujących statystyk wskazuje się nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa oraz niską świadomość Polaków związaną z potencjalnym niebezpieczeństwem.

Natomiast zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego musi być priorytetem dla wszystkich przedsiębiorców działających w branży kolejowej i powinno być wspierane przez działania całego środowiska. Osiągnięcie trwałych efektów pracy nad podniesieniem poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego, a wraz z tym zapewnienie odpowiedniego poziomu prewencji wypadkowej, możliwe jest przede wszystkim dzięki działaniom przedsiębiorców. Na działania te składa się zarówno poprawa techniki i organizacji pracy, jak i kształtowanie świadomości pracowników. Poprawa bezpieczeństwa transportu kolejowego jest niemożliwa bez propagowania zasad kultury bezpieczeństwa wśród pracowników.

Weź przykład z 3M Poland

Jednym z sygnatariuszy Deklaracji jest firma 3M Poland. Przedsiębiorstwo od lat aktywnie angażuje się w działalność propagującą rozwiązania pozwalające na efektywną eliminację zagrożeń, zarówno w środowisku pracy, jak i w samej branży transportowej. Każdego roku firma organizuje w Polsce setki szkoleń z zakresu BHP – dla pracowników własnych, a także dla partnerów biznesowych.

Ponadto 3M w Polsce stworzyło ogólnopolską kampanię „Chroń swój świat”, skierowaną do przedstawicieli różnych sektorów. Jej celem jest pokazanie, że zdrowie i życie naszych bliskich zależeć może od przestrzegania kilku prostych zasad. Jako partner UN Global Compact Network firma wspiera również projekty takie jak „Program Bezpieczny Transport” czy wydawnictwo Yearbook.

To nie pierwsze takie działania 3M Poland. Zaangażowanie i wkład firmy w rozwój polskiej gospodarki zostały wielokrotnie nagrodzone. Na przestrzeni ostatnich lat, 3M Poland otrzymał m.in. w 2016 roku wyróżnienie PAIIZ za całokształt działalności oraz Wektor 2016 za współpracą z biznesem i lokalną społecznością, a w 2015 roku odznakę honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej przyznaną przez Ministerstwo Rozwoju. Firma 3M Poland tworzy dla swoich pracowników doskonałe warunki pracy i możliwości rozwoju, czego dowodzi otrzymywanie przez kilka lat z rzędu tytułu Solidnego Pracodawcy czy podwójnego wyróżnienia Great Place to Work® w 2017 oraz 2016 roku. Działalność firmy 3M Poland jest doceniana także przez organizacje branżowe. W 2017 roku projekt marketingowy 3M pod hasłem „Starcie Szlifierzy” wyróżniono Brązowym Mieczem KTR.

Produkty i rozwiązania 3M w służbie bezpieczeństwa pracy

3M Poland tworzy również zaawansowane technologicznie produkty i rozwiązania, w tym m.in. środki ochrony indywidualnej dla pracowników, a także folie odblaskowe 3M™ Scotchlite™, stosowane przy produkcji znaków drogowych, zapewniające widoczność z ponad 150 m, a tym samym – zwiększające bezpieczeństwo np. przy przejazdach kolejowych.

Ponadto, 3M Poland współpracuje z czołowymi producentami taboru kolejowego dostarczając uniepalnione i certyfikowane kleje i taśmy przemysłowe, a także taśmy konturowe do wyraźnego oznakowania pojazdów szynowych.

Nasza firma znana jest jako lider innowacji, wytwarzający tysiące produktów, które zmieniają rzeczywistość. Jednak kreowanie naukowych wynalazków oraz ich komercjalizacja są nierozerwalnie związane z ideałami, jakie wyznajemy w 3M. Wiemy, że bezpieczeństwo ludzi stanowi jedną z najwyższych wartości, dlatego stale opracowujemy i promujemy rozwiązania, które pomagają chronić zdrowie i życie –  powiedział Alain Simonnet, Dyrektor Zarządzający 3M Poland i dodał  Jestem naprawdę dumny, że zostaliśmy zaproszeni do tego projektu i dzięki temu będziemy mogli wspólnie zadbać o promocję najwyższych standardów w polskim transporcie kolejowym.

Dołącz do grona sygnatariuszy i weź udział w konkursie

Projekt Deklaracji przedstawiony został po raz pierwszy przez Urząd Transportu Kolejowego w marcu 2016 r. Do tej pory podpisało go łącznie już ponad 160 podmiotów – przedstawicieli instytucji publicznych, przewoźników, producentów taboru oraz przedsiębiorców i reprezentantów jednostek naukowych, w tym również niezwiązanych z branżą kolejową. Zadaniem sygnatariuszy jest, obok poprawy techniki i organizacji pracy, przede wszystkim kształtowanie świadomości pracowników oraz propagowanie zasad kultury bezpieczeństwa.

Partnerzy projektu mogą również brać udział w Konkursie o nagrodę Prezesa UTK, którego głównym celem jest wyróżnienie osób i podmiotów, które, dzięki swojej działalności oraz realizowanym projektom, przyczyniają się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.