Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Bezpieczna praca i nauka w szkole - konferencja

Bezpieczna praca i nauka w szkole - konferencja


12 kwietnia w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się konferencja organizowana w ramach kampanii społecznej 2013: „Przez innowacje do bezpieczeństwa”, koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół, przedstawicieli kuratorium, nauczycieli (zwłaszcza edukacji dla bezpieczeństwa, informatyki), uczniów gimnazjów i szkół średnich, pracowników referatów oświaty oraz pracowników służby bhp.


Konferencja będzie podzielona na 2 sesje:

 1. Bezpieczeństwo pracy w szkole
 2. Bezpieczeństwo uczniów.

W ramach pierwszej sesji przewidziano następujące tematy:

  • Hałas w szkołach. Kształtowanie właściwości akustycznych pomieszczeń szkolnych
  • Głos narzędziem pracy nauczycieli
  • Warunki bezpieczeństwa pracy w szkołach
  • Przestrzeganie przepisów bhp w szkołach
  • Stres w zawodzie nauczyciela
  • Nowoczesne metody edukacji dla bezpieczeństwa - nie bój się ratować życia innym

Druga sesja obejmie poniższe problemy:

 • Bezpieczeństwo ucznia w szkole
 • Stanowisko pracy ucznia - w szkole i w domu
 • Ergonomiczne stanowisko pracy, nauki z komputerem
 • Wpływ odżywiania na aktywność fizyczną uczniów
 • oraz ogłoszenie konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych  powiatu nowomiejskiego pn.: „Moje miejsce do nauki - ergonomiczne, zdrowe,  bezpieczne”.

Zgłoszeń można dokonywać do końca marca na adres podany na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie - www.olsztyn.oip.pl.

Autor: Marcin Papierz

Prawnik, redaktor PortaluBHP.pl, redaktor naczelny kwartalnika NORMAbhp.pl.
Słowa kluczowe:
bhp w szkolekonferencja