Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Bezpłatne szkolenia w Łodzi

Łódzki Okręgowy Inspektorat Pracy organizuje bezpłatne szkolenia, które odbędą się w maju w siedzibie okręgu. Szkolenia kierowane są do pracodawców, ich przedstawicieli, a także do zakładowych i oddziałowych społecznych inspektorów pracy.

14 maja odbędzie się szkolenie "Zagrożenia czynnikami psychospołecznymi w miejscu pracy. Stres i sposoby radzenia sobie z nim". Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców i ich przedstawicieli. Rozpocznie się o godz. 10 i potrwa do 12.30 w OIP w Łodzi, Al. Kościuszki 123 (sala 101, I piętro).

Natomiast szkolenia dla zakładowych i oddziałowych społecznych inspektorów pracy odbędą się:

  • 7 maja o godz. 10.00 w OIP w Łodzi, Al. Kościuszki 123 (sala 101, I piętro).

  • 21 maja o godz. 10.00 w OIP w Łodzi, Al. Kościuszki 123 (sala 101, I piętro).

Podczas spotkań poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Różnice pomiędzy zatrudnieniem w ramach stosunku pracy a zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych,

  • Ocena ryzyka zawodowego jako narzędzie zapobiegania wypadkom przy pracy,

  • Dyskusja i odpowiedzi na wcześniej zgłoszone pytania.

Przewidywany czas trwania to 4 godziny.

Do 30 kwietnia należy potwierdzać chęć uczestnictwa w szkoleniach telefonicznie pod numerem (42) 635-12-34 lub na adres e-mail [email protected]

Autor: 

Marcin Papierz

Autor: Marcin Papierz

Prawnik, redaktor PortaluBHP.pl, redaktor naczelny kwartalnika NORMAbhp.pl.
Słowa kluczowe:
szkolenia bhp