Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

BHP w Polsce kuleje, ZUS się dorzuca

BHP w Polsce kuleje, ZUS się dorzuca

Czy kwestie BHP są istotne dla polskich przedsiębiorców? Niestety niekoniecznie. 78% pracodawców zajmuje się nimi tylko ze względu na wymogi prawne oraz aby uniknąć ewentualnych kar ze strony PIP. Jak zatem zmotywować pracodawców do wdrażania zasad BHP? Odpowiedzią może być program ZUS, w ramach którego przedsiębiorcy mogą uzyskać bezzwrotne dofinansowanie (nawet do 500 000 zł) na inwestycje poprawiające bhp.

Chodzi o „Program dofinansowania przedsiębiorstw”, który wdrażany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od kilku miesięcy – notka informacyjna o programie została umieszczona na stronie internetowej ZUS 2 lipca tego roku. Na przełomie lipca i sierpnia odbyła się kampania medialna, która miała na celu nagłośnić całą sprawę – wygląda na to, że odniosła zamierzony skutek, ponieważ po jej przeprowadzeniu liczba wniosków o dofinansowanie napływająca do ZUS zwiększyła się kilkakrotnie.

Jakie korzyści otrzymają przedsiębiorcy?

W ramach programu przedsiębiorcy mogą uzyskać bezzwrotne wsparcie finansowe na wszelkie inwestycje poprawiające bezpieczeństwo i higienę w pracy. Dofinansowanie obejmuje trzy grupy projektów: inwestycyjne, o charakterze doradczym oraz inwestycyjno-doradcze.

Pierwsza kategoria – projekty inwestycyjne – odnosi się do wszystkich działań dotyczących bezpieczeństwa technicznego, a więc rozwoju, modyfikacji i usprawnienia technicznego maszyn, urządzeń, systemów i środków ochronnych. Chodzi np. o zakup i instalację:

 • obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym,
 • kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych,
 • urządzeń oczyszczających oraz uzdatniających powietrze czy
 • urządzeń poprawiających bezpieczeństwo prac na wysokości (podesty stacjonarne, rusztowania ruchome, podesty ruchome, itp.).

Druga kategoria – projekty o charakterze doradczym – dotyczą inwestycji mających na celu poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieny pracy, związane są z:

 • prowadzeniem oceny ryzyka zawodowego,
 • realizacją procedur bezpiecznej pracy,
 • planowaniem i monitorowaniem działań prewencyjnych w zakresie BHP.

Przykładowe działania z tej kategorii to:

 • wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w miejscu pracy,
 • przeprowadzanie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy,
 • wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych.

Ostatnia, trzecia kategoria, obejmuje projekty inwestycyjno-doradcze, a więc łączące dwie poprzednie kategorie.

Co zrobić, aby otrzymać pieniądze na poprawę bezpieczeństwa?

Pierwszym krokiem jest złożenie „wniosku płatnika składek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”, który można pobrać na stronie internetowej www.zus.pl/prewencja (tam też dostępne są wszystkie informacje na temat programu).

Drugi etap polega na formalnej ocenie wniosku, której dokonuje pracownik ZUS oraz ocenie merytorycznej, przeprowadzanej przez eksperta z dziedziny będącej przedmiotem działań prewencyjnych.

Ważne

Obecnie czas oczekiwania na weryfikację formalną wynosi około 3 miesięcy.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, pora na III etap – podpisanie umowy na realizację projektu. Kolejny, IV etap polega na przekazaniu środków, których pierwsza transza wypłacana jest w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Ostatni, V etap programu to odbiór projektu; wypłata drugiej transzy dofinansowania następuje w ciągu 30 dni od pozytywnego odbioru.

Kto najbardziej korzysta na tym programie?

Program adresowany jest do wszystkich płatników, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenie wypadkowe, ale w szczególny sposób premiuje sektor MSP. Jeśli sprawdzimy, jaki procent budżetu projektu podlega dofinansowaniu, okaże się, że mikro przedsiębiorstwa mogą liczyć na sfinansowanie 90% kosztów inwestycji, małe przedsiębiorstwa – 80%, średnie 60% a duże firmy, zatrudniające 250 i więcej osób, już tylko 20%.

Komu najbardziej może pomóc ten program?

W mojej opinii z dotacji tej skorzystają głównie firmy z branż produkcyjnej, budowlanej oraz wydobywczej. To w tych dziedzinach istnieje bowiem największe ryzyko zawodowe związane z charakterem świadczonej pracy – tłumaczy ekspert Inventage Polska. Jak wynika z danych GUS za 2014 rok, ogólna liczba poszkodowanych na skutek wypadków przy pracy wzrosła w stosunku do 2013 roku o 374 osoby. Spadła natomiast wypadkowość, a więc liczba poszkodowanych na 1000 pracowników – w 2014 roku wyniosła 7,45. Najwyższy wskaźnik odnotowano w branży komunalnej (14,4) oraz w górnictwie (niecałe 14). 

Warto postawić sobie pytanie, czy program ZUS odniesie zamierzony efekt i realnie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy w Polsce? – Należy podkreślić, że otrzymane środki mogą przyczynić się do podniesienia świadomości w zakresie czynników wpływających na bezpieczeństwo w pracy, zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników. Dofinansowanie przez ZUS działań z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy pozwoli także przedsiębiorcom na podniesienie standardów bezpieczeństwa na wielu stanowiskach, np. wyposażenie maszyn w dodatkowe zabezpieczenia ochronne czy wykonanie pomiarów czynników szkodliwych, a w konsekwencji odpowiednie zastosowanie środków ochrony – mówi Rafał Jędruchniewicz, ekspert z działu składek ZUS w firmie Inventage Polska.

Autor: 

Rafał Jędruchniewicz – ekspert z wieloletnim doświadczeniem w obszarze składek na ubezpieczenia społeczne (w szczególności składki na ubezpieczenie wypadkowe) oraz BHP. Starszy Inspektor BHP. Prowadził oraz nadzorował ponad 500 projektów dla największych polskich firm, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Współtwórca projektu „Tarcza”, zapewniającego ochronę przedsiębiorstw przed niekorzystnymi skutkami kontroli. Zdobywca nagrody QI Services za usługę najlepszej jakości pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Słowa kluczowe:
dofinansowanie na bhpZUS