Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Coraz mniej wypadków w górnictwie powodują sami pracownicy

Coraz mniej wypadków w górnictwie powodują sami pracownicy

Dzięki działaniom i współpracy WUG z ZUS w górnictwie sukcesywnie zmniejsza się liczba wypadków przy pracy, którego główną przyczyną był czynnik ludzki – czyli błąd człowieka. Jeszcze kilka lat temu 90 proc. wszystkich wypadków w górnictwie spowodowanych było błędem człowieka. W 2015 roku było to już tylko 76 proc. Zobacz, jak można zmienić zachowanie człowieka. 

Jak podaje WUG jeszcze kilka lat temu tzw. czynnik ludzki, czyli błąd pracownika był przyczyną blisko 90 proc. górniczych tragedii. Chodzi tu o szeroko rozumiany czynnik ludzki, jako m.in. nieprzestrzeganie przepisów, zła organizacja robót, brak należytego przeglądu oraz naprawy maszyn i urządzeń czy nieadekwatna do faktycznego stanu zagrożeń ich profilaktyka. W 2015 r. udało się obniżyć ten wskaźnik do ok. 76 proc.

Kluczem do sukcesu są szkolenia organizowane dla różnych grup specjalistów 

„Od kilu lat rozwijamy metody miękkiego odziaływania na załogi górnicze, nie rezygnując oczywiście ze środków represyjnych, gdy trzeba je zastosować. W 2009 rok Wyższy Urząd Górniczy podjął współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w celu zmniejszenia udziału wypadków spowodowanych „czynnikiem ludzkim”, eliminacji ryzykownych zachowań górników oraz podnoszenia świadomości i odpowiedzialność osób zatrudnionych w zakładach górniczych. Efekty prowadzonej przez nas prewencji wypadkowej już są widoczne, choć do pełnego zadowolenia ciągle daleko. Zmiany mentalności, złych, ale utrwalonych nawyków i rutynowego działania zachodzą powoli". - mówi Krzysztof Król, dyrektor Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa WUG, który kieruje m.in. zespołem warunków pracy.

Twórcze działania prewencyjne ZUS i WUG

W ramach 7-letniej współpracy WUG z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (2009-2015) przygotowanych zostało łącznie 41 szkoleń dla osób zatrudnionych w zakładach górniczych, w formie seminariów. Tematyka szkoleń wybierana była na podstawie bieżącej analizy przyczyn wypadków i niebezpiecznych zdarzeń w górnictwie.

Choć w latach 2012 i 2014 nie prowadzono szkoleń, to w ramach współpracy obie instytucje wydały:

  • 5 poradników dla osób wykonujący czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego,
  • 2 filmy szkoleniowych,
  • 4 broszur o zagrożeniach w górnictwie podziemnym.

Opracowane przez pracowników nadzoru górniczego materiały szkoleniowe (filmy, poradniki, broszury i ulotki) są bezpłatnie przekazywane do wykorzystania działom bhp zakładów górniczych, firm usługowych wykonującym czynności w ruchu zakładów górniczych. Udostępniano je również ośrodkom szkoleniowym. 

Wspólne pracy ZUS i WUG na 2016 r.

W tym roku, w ramach współpracy obu instytucji, oprócz cyklu szkoleniowego dla pracowników tzw. firm zewnętrznych, odbędą się również seminaria dla konkretnych grup specjalistów z kopalń. Zaproszenia na seminaria otrzymają pracownicy kierownictwa i dozoru ruchu działów wentylacji podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny. Odbędą się również seminaria dla kierownictwa i dozoru ruchu działów energomechanicznych. Ponadto w 2016 r. zrealizowany będzie 15-minutowy film szkoleniowy dotyczący zagrożenia tąpaniami i opadem skał ze stropu i ociosu w kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi.