Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Czy szkolenia on-line to przyszłość szkoleń bhp?

Czy szkolenia on-line to przyszłość szkoleń bhp?

Zmiany spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa dotknęły również szkoleń bhp. Ich forma zdalna została dopuszczona również tam, gdzie do tej pory były organizowane wyłącznie w formie stacjonarnej. Czy obecny kryzys wywołany pandemią przyspieszy proces transformacji cyfrowej edukacji w zakresie bhp?

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg ograniczeń. W odpowiedzi na zmiany prawne, Główny Inspektor Pracy wydał swoje stanowisko, w zakresie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobacz:

Szkolenie bhp z domu

Nowe stanowisko GIP odnosi się zarówno do wstępnych, jak i okresowych szkoleń bhp. Przy tych pierwszych, jedną z istotniejszych zmian jest dopuszczenie możliwości przeprowadzenia instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium. Oznacza to tyle, że instruktaż może być przeprowadzony on-line. - Możliwość odbycia szkolenia bhp w warunkach domowych ma niebagatelne znaczenie w obecnej sytuacji – mówi Przemysław Lewicki, Kierownik ds. BHP i Zarzadzania Ciągłością Biznesu w DHL Supply Chain, ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy. – Nie ukrywajmy jednak, że często w domu trudniej o pełną koncentrację i zaangażowanie. Dlatego niezwykle ważne jest to, by takie szkolenie było maksymalnie interaktywne i angażujące szkolonego - dodaje.

Szkolenia pracowników na stanowiskach robotniczych

Wprowadzone regulacje odnoszą się również do szkoleń okresowych osób na stanowiskach robotniczych. Takie szkolenie również może być przeprowadzone on-line. Jednocześnie przepisy zobowiązują przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego niezwłocznie po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego. – Warto tutaj podkreślić, że to nie zakres szkolenia się zmienił, ale jego forma – mówi Marta Tomaszewska, specjalista ds. bhp w CWS, ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy. – Nowe przepisy w stanie epidemii i stanie zagrożenia epidemiologicznego dopuszczają również prowadzenie instruktażu wstępnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W firmie CWS częściowo korzystamy z tej możliwości – mówi Marta Tomaszewska.

Przyszłość szkoleń bhp

Celem wprowadzonych zmian jest zminimalizowanie ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Ich charakter nie powinien jednak wpłynąć na jakość przeprowadzanych szkoleń. – W swoim stanowisku z 1 kwietnia Główny Inspektor Pracy podkreślił, że działania pracodawców w obszarze szkoleń, przeprowadzanych zgodnie ze wskazanymi propozycjami, nie powinny obniżyć poziomu bezpieczeństwa pracy pracowników – mówi Przemysław Lewicki. – Jeszcze niedawno przez wielu pracowników, a niestety również pracodawców, szkolenia bhp w formie online były traktowane po macoszemu. Na szczęście to podejście zmienia się na lepsze – twierdzi ekspert.

Pozostaje pytanie, czy po tym trudnym okresie, forma przeprowadzanych szkoleń wróci do stanu pierwotnego, czy też ustawodawca wprowadzi trwałe zmiany na rzecz zdalnych szkoleń bhp. – Mam nadzieję, że również po zakończeniu epidemii ustawodawca rozważy możliwość pozostawienia takiej formy szkolenia – mówi Marta Tomaszewska. – Nie chodzi o to, aby zastąpić formę instruktażu, ale o to, aby pracodawca miał wybór czy szkolenia te przeprowadzić w tradycyjnej formie instruktażu lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie nadal instruktaż stanowiskowy musi być prowadzony w tradycyjnej formie ze względu na zakres tego szkolenia – dodaje Marta Tomaszewska.

Źródło:

Koalicja Bezpieczni w Pacy