Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Dalkia: Tydzień Bezpieczeństwa – stawiamy na wiedzę i praktykę

Dalkia: Tydzień Bezpieczeństwa – stawiamy na wiedzę i praktykę

Co roku, już od kilku lat w Grupie Dalkia organizowany jest Tydzień Bezpieczeństwa. Podczas tego tygodnia organizowane są m.in. ćwiczenia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy, obsługi defibrylatora AED, symulacje pożaru i jego gaszenia oraz sposobu postępowania w innych sytuacjach niebezpiecznych. Budujemy kulturę bezpieczeństwa opartą na wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu ludzi.

Grupa Dalkia od kilku lat rok w rok organizuje Tydzień Bezpieczeństwa. Obywa się on pod konkretnym hasłem. W roku 2014 r. hasłem przewodnim było: „Ryzyko na celowniku! Chwila decyduje o życiu!”. Podczas takiego tygodnia pracy pracownicy w sposób szczególny koncentrują się na zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy oraz poza nią.

W czasie tego wydarzenia pracowników wszystkich spółek grupy przeszkolono na wypadek wystąpienia sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu. Zorganizowane zostały szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i z obsługi defibrylatora AED, symulacje pożaru i jego gaszenia – ćwiczenia z gaśnicami. Atrakcją były również liczne konkursy z nagrodami.

Przećwiczona została także ewakuacja przy symulowanym pożarze, sposób postępowania w innych sytuacjach niebezpiecznych, takich jak np. potrzeba awaryjnego zejścia z komina elektrociepłowni czy wejścia do komór ciepłowniczych. Do zajęć praktycznych dołączone zostały także warsztaty tematyczne, podczas których omawiano kwestie bezpieczeństwa w pracy i poza pracą. Odbyły się pokazy odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.

Co ma na celu organizowanie Tygodnia Bezpieczeństwa?

Celem Tygodnia Bezpieczeństwa jest budowanie kultury bezpieczeństwa opartej na wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu ludzi. Forma praktycznych ćwiczeń pozwala wytworzyć atmosferę realności zagrożenia, budować poczucie odpowiedzialności za siebie i współpracowników oraz atmosferę wzajemnej pomocy. Podczas tego tygodnia uczymy i promujemy bezpieczne zachowania. Dzięki takim działaniom uświadamiamy pracownikom, że bezpieczeństwo każdego z nich jest najwyższym priorytetem. Ponadto w ten sposób tworzymy też przyjazne i bezpieczne środowisko pracy.

Jak zaangażować pracowników w dbanie o bezpieczeństwo?

Postawa kadry kierowniczej i zarządzającej wobec kwestii bezpieczeństwa jest kluczowa dla pracowników. W czasie Tygodnia Bezpieczeństwa pracownicy spółek grupy mieli możliwość obejrzenia wywiadu z Gerardem Bourlandem, prezesem zarządu Dalkii Polska i dyrektorem generalnym grupy Veolia w Polsce. Tematem wywiadu była kwestia bezpieczeństwa w pracy i poza pracą.

W nawiązaniu do wywiadu i poruszanych tematów oraz w związku z ustawowym obowiązkiem nakazującym pieszym poruszającym się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym noszenia odblasków umieszczonych w sposób widoczny dla kierujących, pracownicy otrzymali opaski odblaskowe i kamizelki ostrzegawcze zapewniające im lepszą widoczność.

W spółkach odbyły się także wizyty kierownictwa w terenie. Podczas tych spotkań często pojawiał się temat bezpiecznej pracy na wysokości przy użyciu rusztowań, drabin bądź podestów. Omawiano też wypadki przy pracy i zdarzenia potencjalnie wypadkowe oraz sposoby ich zapobiegania.

Jakie jeszcze dodatkowe atrakcje miały miejsce podczas Targów Bezpieczeństwa?

W celu uatrakcyjnienia Tygodnia Bezpieczeństwa w Warszawie po raz kolejny w 2014 roku i w Poznaniu po raz pierwszy zostały zorganizowane Targi Bezpieczeństwa.

W Poznaniu przewodnim tematem targów były środki ochrony indywidualnej. Zwiedzający mogli zapoznać się z najnowszymi środkami ochrony indywidualnej dróg oddechowych, oczu, twarzy, dłoni, odzieżą i obuwiem ochronnym. Mieli też możliwość ich zakupienia do użytku prywatnego. Oprócz tego odbył się pokaz sprzętu do pracy na wysokości połączony z ćwiczeniami wykorzystania go w praktyce.

W Warszawie promowano aktywność fizyczną, wiedzę merytoryczną, ratownictwo medyczne. Poznawano zagrożenia dnia codziennego, wynikające z nieuwagi lub braku wyobraźni. Zorganizowano konkurs dobierania właściwych środków ochrony indywidualnej do konkretnych prac.

Pracownicy zostali poproszeni o składanie uwag, własnych pomysłów i propozycji mających na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa.

Sporym zainteresowaniem cieszyło się stoisko z pokazem ewakuacji z zadymionego tunelu i ćwiczenie gaszenia ognia za pomocą gaśnicy. Natomiast gościem specjalnym targów była aktorka Dorota Stalińska, osoba aktywnie zaangażowana w poprawę bezpieczeństwa na drogach, która w sposób humorystyczny zwróciła uwagę na sytuacje dnia codziennego, wynikające z brawury lub nieuwagi, a które mogą doprowadzić do przykrych, a nawet groźnych konsekwencji dla ich uczestników.

Podczas targów wręczono Wiktory Bezpieczeństwa za inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa, które zostały wdrożone od 1 stycznia do 15 października 2014 r. i które przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa pracy.

Autor: Magdalena Kempiński,
dyrektor komunikacji, Dalkia Polska SA