Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Drzwi przeciwpożarowe – zdobycz rozwoju technicznego w walce z ogniem

Drzwi przeciwpożarowe – zdobycz rozwoju technicznego w walce z ogniem

Na przestrzeni lat regulacje prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej ulegały wielu zmianom. To, co wydaje się najważniejszą nauką płynącą z doświadczeń, to znaczenie nowych, innowacyjnych rozwiązań, zwiększających nasze bezpieczeństwo. Stosowane dziś zabezpieczenia coraz skuteczniej uniemożliwiają rozprzestrzenianie się pożarów, a dzięki oddzieleniom przeciwpożarowym, ogień zostaje za drzwiami.

Historia przepisów przeciwpożarowych i związanych z nimi zabezpieczeń sięga w naszym kraju już XV wieku. To, czego brakowało XV-wiecznym przepisom[1], to fakt, że zakładały one działania interwencyjne, nie przykładając wagi do kwestii budowlanych, czy gospodarczych. W kolejnych latach przepisy jednak ulegały stopniowemu rozwojowi, a wśród wprowadzanych rozwiązań pojawiało się coraz więcej innowacji. Stopniowo zaczęto w budynkach stosować coraz więcej materiałów odpornych na działanie ognia i dymu, a pod koniec XIX w. dotychczasowe doświadczenia zaczęto przekuwać w naukę i badania, co skutkowało udoskonalaniem przepisów przeciwpożarowych.

Walka z żywiołem jest trudna, pożary wybuchają często pomimo zachowania środków ostrożności. Dlatego już w latach 60. XX w.[2] zaczęto stawiać na oddzielenia mające na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, gdy ten już wystąpi. W budynkach identyfikowano wówczas takie pomieszczenia, które miały później służyć gromadzeniu potencjalnie palnych materiałów i ogradzano je ścianami o odpowiedniej, określonej w przepisach grubości, wykonanymi z ogniotrwałych komponentów.

- Na przestrzeni lat zyskaliśmy bardzo specjalistyczną wiedzę w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych i dzięki temu możemy stosować rozwiązania zapewniające najwyższe bezpieczeństwo.– mówi Bartosz Kaczorowski, dyrektor zarządzający ASSA ABLOY Mercor Doors.

Drzwi do bezpieczeństwa

Zwróćmy uwagę, ze do pożaru może dojść w każdym momencie, niezależnie od starań osób odpowiadających za stan budynku czy jego ochronę. Dotyczy to przede wszystkim budynków użyteczności publicznej, w których codziennie znajduje się wiele osób. Duża liczba użytkowników tymczasowych i ogromna rotacja (zwłaszcza w przypadku wydarzeń masowych organizowanych w budynkach lub w punktach komunikacyjnych), utrudniają wykrycie i zneutralizowanie zagrożeń.

Podczas pożaru ogromną rolę odgrywają nie tylko czujniki, które jako pierwsze sygnalizują niepokojące zdarzenie, ale także inne elementy systemu ochrony przeciwpożarowej. Jednym z nich są drzwi przeciwpożarowe, które powinny spełniać niezbędne wymagania techniczne. Odpowiednio dobrane i właściwie zamontowane drzwi ppoż., umożliwiają przeprowadzenie szybkiej ewakuacji. To dzięki nim osoby znajdujące się wewnątrz budynku mogą opuścić niebezpieczny teren i znaleźć się na drodze ewakuacyjnej szybciej, niż miałoby to miejsce w przypadku zwykłych drzwi.

Ważne

Chodzi między innymi o wymogi dotyczące odpowiedniej szerokości drzwi, a także skrzydeł, które po całkowitym otwarciu nie mogą zmniejszać powierzchni drogi ewakuacyjnej – jeśli wymagania są spełnione, ułatwia to ewakuację.

Zasadniczą funkcją drzwi ppoż. jest jednak wydzielenie dwóch stref – bezpiecznej i tej, na której może rozprzestrzeniać się ogień.  

O czym należy pamiętać?

Zgromadzona przez lata wiedza pozwala stosować coraz bardziej bezpieczne rozwiązania. Przy wyborze drzwi do budynku, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na klasę ich wytrzymałości. Klasa ta świadczy o odporności na uderzenia. Najczęściej stosowanymi oddzieleniami są̨ drzwi klasy 3 i 4. Pierwsza z nich zalecana jest przez ZUAT (Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych) do budynków użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu (m.in. duże biura, urzędy, szkoły, szpitale, hotele, budynki zamieszkania zbiorowego). Natomiast klasa 4 zalecana jest do budynków użyteczności publicznej o bardzo dużym natężeniu ruchu (m.in. dworce kolejowe i autobusowe, super- i hipermarkety, kina, teatry).

Poza klasą wytrzymałości należy mieć także na uwadze parametr trwałości mechanicznej, który określa wytrzymałość drzwi na liczbę cykli otwierania i zamykania. Tam, gdzie drzwi są często używane, warto wyspecyfikować́ minimum 6 klasę trwałości mechanicznej, co odpowiada dwustu tysiącom cykli. Najwyższy parametr trwałości mechanicznej (klasa 8) wystarcza na milion cykli.

Następnym krokiem przy doborze właściwych drzwi, powinno być określenie ich odporności ogniowej. Na etapie projektowania jest to bardzo ważny punkt, ponieważ od klasy odporności ogniowej zależy m.in. grubość skrzydła. Im dłuższy jest czas, podczas którego drzwi powinny wytrzymać́ w warunkach pożaru, tym grubsze jest ich skrzydło. Najczęściej klasa odporności ogniowej drzwi stanowi około połowę̨ szczelności i izolacyjności ogniowej EI ściany. Szczegółowe wymogi w tej kwestii określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Uwaga!

Od wyboru tych elementów może zależeć życie lub zdrowie wielu osób, dlatego testuje się je w bardzo rygorystycznych warunkach. Badanie odporności ogniowej drzwi i bram przeprowadza się w temperaturze sięgającej nawet 1000°C, a wszystko dla naszego bezpieczeństwa.

- Praca w branży oddzieleń przeciwpożarowych wymaga od nas stałego poszerzania wiedzy i doskonalenia naszych produktów. Ta profesja wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, dlatego dbamy o to, by mieć kontrolę nad każdym z elementów. – mówi Bartosz Kaczorowski, dyrektor zarządzający ASSA ABLOY Mercor Doors. – Jako jedna z nielicznych polskich firm mamy taką możliwość dzięki własnemu laboratorium, w którym regularnie prowadzimy prace badawcze. Dodatkowo wszystkie produkowane przez nas drzwi posiadają niezbędne certyfikaty, potwierdzające ich właściwości techniczne – dodaje.

ASSA ABLOY Mercor Doors

[1] www.ppoz.pl, Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych

[1]Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych

[2] www.ppoz.pl, Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych

[2]Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych