Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Jak dbać o bezpieczeństwo pracowników i studentów na uczelni

Jak dbać o bezpieczeństwo pracowników i studentów na uczelni

Jak wiadomo szkolenia bhp oraz ćwiczenia ewakuacji dotyczą pracowników. Jednak w przypadku uczelni wyższych problematyka ta dotyczy również studentów. O tym jak uczelnia dba o bezpieczeństwo studentów i edukuje ich w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej mówi w wywiadzie dla Portalu bhp Iwona Roman, kierownikiem Działu BHP w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II

Jakie znaczenie przykładają władze Uczelni do tematyki bhp?

 - Kwestie bezpieczeństwa pracowników i studentów KUL są priorytetowe dla władz Uniwersytetu. Na podstawie przepisów ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej wprowadzono szereg regulacji wewnętrznych, obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa. Szczegółowe instrukcje stanowią zbiór wiedzy i wytycznych na temat bezpieczeństwa pracy i nauki na KUL. Dotyczą one np. środków ochrony, oceny ryzyka zawodowego, prewencji wypadkowej czy zasad postępowania na wypadek miejscowego zagrożenia.

Jak często odbywają się szkolenia dla pracowników i studentów?

 - Służba bezpieczeństwa i higieny pracy organizuje szkolenia tematyczne działając na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach. Adresaci szkoleń w zależności od grupy pracowniczej zobligowani są do uczestnictwa w kursie co 3 lub 5 lat. Wszyscy studenci I roku podejmujący studia na Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II uczestniczą w wykładach o tematyce bhp w ciągu 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia roku akademickiego.

Dużym problemem w szkołach wyższych mogą być fałszywe alarmy, wszczynane przez studentów. Czy takie sytuacje miały miejsce w KUL i jak Władze Uczelni rozwiązały tę kwestię?

 - W obiektach użyteczności publicznej przy dużym przepływie osób sytuacje takie mogą się zdarzyć, ale jesteśmy na nie przygotowani. Wszystkich użytkowników obiektów obowiązują instrukcje postępowania na wypadek różnych zdarzeń np. pożaru, wypadku czy informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa osób. Prowadzimy liczne szkolenia utrwalające procedury, mając na względzie odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszych pracowników i studentów.

Innym problemem, który nie dotyczy KUL, natomiast jest on diagnozowany w innych szkołach wyższych i instytucjach publicznych, jest fakt pobłażliwego traktowania szkoleń związanych z ewakuacją na wypadek pożaru czy innego zagrożenia. Pracownicy informowani są o planowanej ewakuacji kilka dni wcześniej, poprzez ogłoszenia na korytarzach, włącznie z datą, później "pocztą pantoflową" przekazywane są informacje o godzinie "ewakuacji". Bardziej zapobiegliwi korzystają z wind wcześniej, by uniknąć schodzenia po schodach, studenci uprzedzani są o ewakuacji przez wykładowców, którzy zalecają nie zostawiać tego dnia ubrań w szatni... Ta sytuacja absolutnie nie dotyczy KUL, interesuje mnie jednak fakt - jak kierownictwo Działu bhp, oczywiście w porozumieniu z Władzami KUL, przygotowuje i przeprowadza takie działania?

  - Od kilku lat prowadzimy ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze wypełniając obowiązek jaki nakłada na nas § 17 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji ma na celu ocenę przygotowania obiektu do sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Przeprowadzamy je w czasie, gdy obiekt normalnie funkcjonuje. Przebieg samej ewakuacji odbywa się zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych, w asyście zastępów straży pożarnej. Pracownicy oraz studenci mają świadomość, że takie ćwiczenia mogą się wydarzyć, jednak nie znają ich terminu. W czasie ich trwania sprawdzamy nie tylko znajomość procedur i organizację zespołów ds. ewakuacji, ale również działanie systemów ochrony przeciwpożarowej w poszczególnych obiektach.

Tematyka bhp w KUL obejmuje również studentów. Jakie konkretne przedsięwzięcia przygotowuje Dział bhp, z myślą o edukacji studentów?

 - Szkolenia studentów to oprócz zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, również tematyka ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy przedlekarskiej, zarządzania kryzysowego oraz wykładnia dotycząca bezpieczeństwa ogółem. Władzom KUL zależy na bezpieczeństwie naszych studentów nie tylko w czasie trwania zajęć, ale i poza nimi, gdy korzystają z uczelnianych obiektów.

 

Z Panią mgr inż. Iwoną Roman, kierownikiem Działu BHP w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II rozmawiał

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Autor: Magdalena Pokrzycka-Walczak

Ekonomistka, dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień psychologicznych w zakresie bhp, głównie w obszarach ochrony zdrowia i transportu.