Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Kampania promująca zdrowe miejsce pracy dla wszystkich grup wiekowych

Kampania promująca zdrowe miejsce pracy dla wszystkich grup wiekowych

Ruszyła nowa ogólnoeuropejska kampania pt. „Zdrowe miejsca pracy dla wszystkich grup wiekowych”. Jest ona skierowana zarówno do pracodawców, jak i pracowników. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy chce uświadomić pracodawcom, że uwzględniając potrzeby związane ze zdrowiem starzejących się pracowników, osiągną większą efektywność działalności firmy. Zobacz co wiąże się z kampanią. 

W połowie kwietnia br. zainaugurowana została ogólnoeuropejska kampania pt. „Zdrowe miejsca pracy dla wszystkich grup wiekowych”. Celem projektu jest promowanie zrównoważonej pracy oraz bezpieczeństwa i zdrowia w kontekście starzenia się pracowników.

Przedsięwzięcie, które potrwa dwa lata (2016-2017), adresowane jest głównie do europejskich przedsiębiorstw, tak prywatnych, jak i publicznych. Jego inicjatorem i głównym wykonawcą jest Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, która wspólnie z Komisją Europejską oraz holenderską prezydencją UE odpowiedzialna będzie za konkretne działania informacyjne i promocyjne, skierowane do firm, ale także do pracowników. Bo to pracownicy powinni czuć się ważni i docenieni przez swoich pracodawców. A inwestycje w bezpieczeństwo i higienę pracy przynoszą nieocenione korzyści – zadowoleni pracownicy pracują efektywniej, a bardziej doświadczone osoby chętniej będą dzielić się wiedzą z młodszymi kolegami.

Ważne

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) prowadzi działania na rzecz stworzenia w Europie bezpieczniejszych, zdrowszych i wydajniejszych miejsc pracy. Zadaniem Agencji jest badanie, opracowanie i rozpowszechnianie zrównoważonych i rzetelnych informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia. Jedną z metod promocji informacji są ogólnoeuropejskie kampanie informacyjne, jak zainaugurowana właśnie akcja na rzecz zdrowych miejsc pracy dla wszystkich grup wiekowych.

Choć starsi pracownicy są w centrum uwagi organizatorów kampanii, to także osoby młode – nabierające dopiero życiowego i zawodowego doświadczenia – są ważną grupą docelową. Za kilkanaście, kilkadziesiąt lat znajdą się w miejscu, które zajmują obecnie ich starsi i doświadczeni koledzy. Miejsca pracy, które uwzględniają potrzeby związane ze zdrowiem starzejących się pracowników, oznaczają większą efektywność działalności firmy, a to rozwiązanie jest korzystne dla pracowników i przedsiębiorstwa. Dlatego klimat dla zrównoważonej pracy i ochrony zdrowia trzeba zacząć tworzyć dziś, z myślą o przyszłości firmy i zwiększeniu wydajności pracowników w kolejnych dekadach.

Docenieni pracownicy – poprzez działania bhp – pracują wydajniej

Zdaniem przedstawiciela prezydencji niderlandzkiej Lodewijka Asschera kampania wychodzi naprzeciw potrzebie uczynienia europejskiego rynku pracy bardziej zrównoważonym. – Zachęcenie pracodawców i pracowników do inwestowania w lepsze przystosowanie zawodowe pozwoli na najlepsze wykorzystanie potencjału, drzemiącego w ludziach – mówił L. Asscher. – Wykrzesanie tego potencjału przyniesie firmie i gospodarce najlepsze rezultaty, bo zastrzyk energii – poprzez pokazanie, jak ważne jest bezpieczeństwo i komfort pracy każdego członka zespołu pracowniczego - którą przekazujemy pracownikom, niezależnie od ich wieku, będzie niewspółmierny do poniesionych kosztów.

Ważne

Kluczem do sukcesu firmy w obszarze zrównoważonej pracy jest podejście, polegające na uwzględnieniu całego cyklu życia pracownika. Im wcześniej weźmiemy ten fakt pod uwagę, tym dłużej pracownicy zachowają zdrowie i siły witalne, bo będą przygotowani – podobnie jak pracodawca – na zachodzące zmiany, nie tylko demograficzne, ale także gospodarcze. Może się bowiem okazać – za kilka, kilkanaście lat – że dzisiejszych miejsc pracy nie będzie lub będą wyglądać inaczej. Dlatego ważne jest, by nie czekać na zmiany bez działania, ale właśnie – działać, by rzetelnie przygotować się do zmian i ponieść jak najniższe ich koszty.

Korzyści związane z kampanią, jak podkreśla Christa Sedlatschek, dyrektor Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, to nie tylko efekty biznesowe. – Jeżeli docenimy znaczenie zrównoważonej pracy w ciągu całego życia zawodowego, wówczas nie tylko pracownicy będą mogli lepiej chronić swoje zdrowie, ale skorzysta na tym długofalowo przedsiębiorstwo, gospodarka, ale także całe społeczeństwo – zapewnia dyrektor Sedlatschek. – Zdrowi pracownicy to wydajni pracownicy, a wydajni pracownicy mają zasadnicze znaczenie dla każdego skutecznie działającego przedsiębiorstwa - :to sytuacja, w której są sami wygrani.

W kampanii, oprócz promocji zrównoważonej pracy i starzenia się w zdrowiu od początku życia zawodowego istotne miejsce zajmuje także zapobieganie zagrożeniom w trakcie całego życia zawodowego. Organizatorzy kampanii przewidują pomoc pracodawcom i pracownikom w tworzeniu dobrego klimatu dla zrównoważonej pracy poprzez dostarczanie informacji i narzędzi zarządzania BHP w kontekście starzenia się pracowników.

Ważne

Zaplanowana na lata 2016–2017 kampania „Zdrowe miejsca pracy dla wszystkich grup wiekowych” podnosi świadomość znaczenia dobrego zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w pracy oraz zapobiegania ryzyku w czasie życia zawodowego, a także dostosowania miejsc pracy do indywidualnych umiejętności – zarówno na początku kariery zawodowej pracownika, jak i w jej końcowej fazie.

W ramach kampanii odbędą się m.in. Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy (październik 2016 r. i 2017 r.) oraz ceremonia rozdania nagród przyznawanych za dobre praktyki na rzecz zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy (kwiecień 2017 r.). Kampania zakończy się szczytem poświęconym bezpiecznym miejscom pracy (listopad 2017 r.).

Autor: 

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Autor: Magdalena Pokrzycka-Walczak

Ekonomistka, dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień psychologicznych w zakresie bhp, głównie w obszarach ochrony zdrowia i transportu.