Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Zgłoś się do Konkursu Dobrych Praktyk EU-OSHA

Zgłoś się do Konkursu Dobrych Praktyk EU-OSHA

Europejska Agencja Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy otworzyła Konkursu Dobrych Praktyk pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2016–2017 – można już zacząć zgłaszać nominacje. Sam udział już w takim konkursie to prestiż, a zdobycie wyróżnienia nie jest niemożliwe. Polskie firmy i instytucje coraz częściej z powodzeniem biorą udział w konkursie otrzymując nagrody i wyróżnienia.

Można już zgłaszać nominacje do Konkursu Dobrych Praktyk pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2016–2017. W ramach kampanii na lata 2016–2017 „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” EU-OSHA chce dowiedzieć się, czy Państwa firma/organizacja aktywnie zarządza bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy w kontekście starzejącej się siły roboczej oraz promowania zrównoważonego życia zawodowego.

Wszystkie zgłoszenia krajowe – niezależnie od wielkości organizacji lub sektora – są najpierw oceniane przez odpowiedni krajowy punkt centralny, który może udzielić dodatkowych szczegółowych informacji na temat sposobu zgłoszenia.

Celem kampanii informacyjnej „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” jest podniesienie świadomości nt. efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przez całe życie zawodowe pracownika oraz dostosowania pracy do jego indywidualnych możliwości – zarówno na początku, jak i pod koniec pracy zawodowej. Natomiast sam konkurs dobrych praktyk będący częścią kampanii ma na celu wskazanie wiodących przykładów organizacji prowadzących aktywne zarządzanie BHP w kontekście starzenia się pracowników.

W ubiegłym roku jednym z laureatów konkursu dobrych praktyk, w kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2014–2015 Zarządzanie stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy, był na 7 miejscu Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie z opracowaniem „Lepsza komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i radzenie sobie ze stresem wśród funkcjonariuszy więziennych”

Rozstrzygnięcie konkursy i ceremonia wręczenia nagród w odbędzie się w kwietniu 2017 r. Wówczas to zwycięzcy odbiorą nagrody, a nagrodzone i dostrzeżone przykłady zostaną umieszczone w publikacji, która będzie szeroko rozpowszechniona w całej Europie i promowana na stronie internetowej Agencji.