Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Komisja ds. Kontroli Państwowej poznała wyniki zeszłorocznych badań PIP

Małgorzata Kwiatkowska, zastępca Głównego Inspektora Pracy, na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej zaprezentowała rezultaty działalności Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie popularyzacji prawa pracy oraz kształtowania świadomości pracowników i pracodawców. Przedstawiła także wyniki przeprowadzonych w zeszłym roku badań ankietowych.

Zastępca Głównego Inspektora Pracy zwróciła uwagę na skuteczność kampanii informacyjnych wykorzystujących środki masowego przekazu oraz coraz większą rangę działań o charakterze edukacyjnym oraz instruktażowym. Podkreśliła, że w ciągu ostatnich lat znacząco zwiększyła się liczba zakładów pracy, które dzięki nim podjęły starania na rzecz poprawy warunków pracy.

Z przedstawionych wyników badań wynika, że tylko 20% badanych było świadkami dyskryminacji, a 12% dostrzega w swoim zakładzie pracy przejawy mobbingu. Dużo gorzej przedstawia się kwestia pracy na czarno – z tym zjawiskiem spotkało się trzy czwarte ankietowanych. Podobnie wygląda problem konieczności pracy w nadgodzinach bez dodatkowego wynagrodzenia, a także zalegania z wypłatami lub opóźnień w ich wypłacaniu – niemal 70% badanych przyznało, że miało do czynienia z takimi praktykami.

Ankietowani pozytywnie odnieśli się do organizowanych przez PIP programów poprawy warunków pracy, wskazując na dużą skuteczność i długofalowe efekty takich inicjatyw.

Autor: 

Marcin Śpiewakowski

Słowa kluczowe:
PIP