Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Konferencja bhp i konkurs „Motyl bezpieczeństwa 2013”

Konferencja bhp i konkurs „Motyl bezpieczeństwa 2013”

W dniach 17-18 września 2013 roku odbędzie się w Łodzi II Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych pt. „Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia”. Towarzyszyć jej będzie rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu: „Lider w zakresie stosowania dobrych praktyk w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy 2013”.

Celem konferencji jest zaprezentowanie dorobku badawczego z zakresu zarządzania bhp w świetle obowiązujących standardów. W tym roku wśród tematów znajdą się przede wszystkim:

 • Kultura bezpieczeństwa, a kultura organizacji.

 • Bezpieczeństwo oparte na zachowaniu (BBS).

 • Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń.

 • Aspekty prawne bhp.

 • Zagrożenia w środowisku pracy.

 • Ergonomia stanowiska pracy.

 • Zarządzanie wiedzą w kontekście bhp.

 • Komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa pracy.

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie.

Konkurs „Lider w zakresie stosowania dobrych praktyk w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy 2013” skierowany jest do wszystkich przedsiębiorstw wykazujących innowacje w dziedzinie poprawy warunków pracy, ochrony zdrowia i prewencji zagrożeń zawodowych. Jego celem jest upowszechnianie dobrych praktyk bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Laureaci otrzymają statuetkę „Motyl Bezpieczeństwa 2013”.

Aby wziąć udział w konferencji lub przystąpić do konkursu „Motyl Bezpieczeństwa 2013” należy wejść na oficjalną stronę: www.modernsafetystandards.pl. Dostępne są tam karty zgłoszenia i szczegóły związane z opłatami. Organizatorzy przygotowali opcję dla osób chcących uczestniczyć biernie jak i tych, które pragną wygłosić referat. Istnieje także możliwość publikacji w monografii bez udziału w samej konferencji. Nadsyłane referaty po otrzymaniu pozytywnej recenzji będę opublikowane w kolejnym tomie monografii.

Organizatorzy zapraszają na stronę konferencji jak i na ich oficjalne strony:

 • www.kzp.p.lodz.pl,

 • www.srk.org.pl i

 • www.centrumego.eu.

Dostępny jest też kanał YouTube, na którym zamieszczone są materiały wideo z poprzedniej konferencji www.youtube.com/modernsafetystandard.

Słowa kluczowe:
konferencja bhpkonkurs