Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Konferencja bhp z udziałem gości zagranicznych – zapraszamy do Łodzi

We wrześniu, w Łodzi odbędzie się II Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych pt. „Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia”. Celem konferencji będziezaprezentowanie dorobku badawczego z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w świetle obowiązujących standardów.

Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 września 2013 r. Jej organizatorami są: Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Stowarzyszenie Rozwoju Kadr, Komitet Inżynierii Produkcji PAN, Urząd Dozoru Technicznego oraz „EGO” Centrum Edukacji i Doradztwa.

Konferencja jest drugą edycją spotkań naukowców i praktyków zajmujących się problematyką zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Poprzednia edycja odbyła się w 2011 roku i wzięło w niej udział ponad sto osób z różnych środowisk naukowych i ekonomicznych. Pierwszego dnia Konferencji, odbędzie się debata pt. Bezpieczeństwo pracy – koszt czy długoterminowa inwestycja? w której udział wezmą zarówno przedsiębiorcy jak i przedstawiciele świata nauki i instytucji związanych z bezpieczeństwem. Nastąpi również rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu: „Lider w zakresie stosowania dobrych praktyk w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy 2013” oraz wręczenie statuetki „Motyl Bezpieczeństwa 2013”. Uczestnicy Konferencji zwiedzą także zakłady nagrodzone w Konkursie w poprzedniej edycji.

Więcej informacji pod adresem: www.modernsafetystandards.pl.

Słowa kluczowe:
konferencja bhp