Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Kultura organizacyjna firmy jest istotna dla utrzymania właściwych standardów w zakresie bhp

Kultura organizacyjna firmy jest istotna dla utrzymania właściwych standardów w zakresie bhp

„Dbamy o bezpieczeństwo w pracy i przestrzegamy przepisów prawa pracy. Jesteśmy firmą, która posiada certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001. Słuchamy pracowników i jesteśmy otwarci na ich sugestie. To wszystko przynosi dobre efekty biznesowe.” – mówi w wywiadzie Tomasz Fulara, Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny MPK Lublin Sp. z o.o..firmy uhonorowanej certyfikatem „Pracodawca przyjazny pracownikom".

   - MPK Lublin Sp. z o.o. jest laureatem certyfikatu „Pracodawca przyjazny pracownikom". Jakie działania, podejmowane przez Zarząd Spółki, zadecydowały o rekomendacji do tego zaszczytnego tytułu?

- Po pierwsze, trzeba zaznaczyć, że MPK Lublin otrzymało tytuł „Pracodawca przyjazny pracownikom" dwukrotnie. Pierwszy raz w roku 2012 – wówczas wyróżnienie wręczył nam Prezydent RP, Bronisław Komorowski i kolejny raz – w roku 2015. Ten szczególny certyfikat odebrałem w kwietniu ubiegłego roku z rąk obecnego Prezydenta RP, Andrzeja Dudy.

Tytuł przyznaje NSZZ „Solidarność”. W ostatniej edycji związek wyróżnił 21 pracodawców z całej Polski, a MPK Lublin było jedyną firmą z Lubelszczyzny. Do tytułu rekomendowała Zarząd MPK Lublin Sp. z o.o. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”. W uzasadnieniu podkreślała m.in.:

  • politykę otwartej współpracy ze związkami zawodowymi i pracownikami,

  • stworzenie motywacyjnego systemu wynagrodzeń oraz

  • zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony pracowników.

Przypomnę, że celem konkursu było promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia.

Dobra atmosfera w pracy to efekt właściwego zarządzania

- Spółka jest jednym z największych pracodawców w Lublinie, zatrudniając ponad tysiąc osób. To bardzo duży kapitał Spółki, ale także – duże zobowiązania. W licznym zespole pracowniczym łatwiej o konflikty personalne i trudniej im zapobiegać. Jak udaje się Zarządowi utrzymać dobrą atmosferę pracy w tak dużym zespole?

- Obecnie Spółka zatrudnia ponad 1200 pracowników, faktycznie jesteśmy jednym z większych pracodawców w mieście i na pewno jest to duża wartość. Konfliktów personalnych nie odnotowujemy. To z pewnością efekt dobrego zarządzania pracownikami i sukces Zarządu Spółki, ale i poszczególnych kierowników zarządzających danymi komórkami.

Dbanie o warunki pracy przynosi efekty biznesowe

- Najważniejszym kryterium oceny działalności Spółki jest wysokie bezpieczeństwo i zadowolenie klientów. Nie da się tego osiągnąć bez odpowiednich warunków pracy dla pracowników, zmotywowanych do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług oraz ciągłej poprawy wydajności pracy. W jaki sposób udaje się zapewnić optymalne warunki pracy, w tym wysokie standardy bhp i - związane z tym - zadowolenie pracowników, które przekłada się wprost na satysfakcję pasażerów?

- Jesteśmy poważną firmą, z długoletnim stażem. Mamy wypracowane i sprawdzone metody zarządzania. Jako firma dbamy o stabilne zatrudnienie – w MPK Lublin nie ma właściwie tzw. umów śmieciowych, a pracownikom oferujemy umowy o pracę. Dodatkowo, dbamy o bezpieczeństwo w pracy i przestrzegamy przepisów prawa pracy. Jesteśmy firmą, która posiada certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001. Wreszcie słuchamy pracowników i jesteśmy otwarci na ich sugestie. To wszystko przynosi dobre efekty biznesowe.

Kultura osobista pracowników przekłada się na wysokie standardy pracy

- Życzliwość i szacunek dla pasażerów to podstawa w pracy zespołu Spółki. Trudno jednak wymagać życzliwości i szacunku dla innych, gdy brak jest dobrych wzorów w tym zakresie. Spółka MPK Lublin prezentuje wysokie standardy usług, a pracownicy są doskonałym przykładem pomocy i niewymuszonej życzliwości dla pasażerów. Czy to zasługa zasad poszanowania i etyki, stosowanych w Spółce, czy wynika to także z wysokiej kultury osobistej pracowników?

- Na pewno ważna w tym zakresie jest kultura osobista pracowników. Można wypracować wysokie standardy i na pewno są one bardzo istotne, ale wysoka kultura osobista pracowników jest w tym przypadku kluczowa. Za przykład podam pracę kierowcy autobusu – jest regulamin, który obowiązuje, są zasady i wytyczne organizatora komunikacji miejskiej (Zarządu Transportu Miejskiego), których należy przestrzegać. Ale praca kierowcy komunikacji miejskiej to również stały kontakt z pasażerem, a ten potrafi być roszczeniowy i wybuchowy. Kierowca jest tym podmiotem, który przyjmuje na siebie wszystkie żale i skargi pasażerów. Jeśli nie byłby opanowany i dobrze wychowany, na pewno częściej wdawałby się w kłótnie i awantury. Dlatego podczas rekrutacji zwracamy szczególną uwagę na kulturę osobistą pracowników. Duże znaczenie ma także kultura organizacyjna firmy. 

Wdrożenie odpowiednich działań zapobiega mobbingowi

- BHP to także zapobieganie mobbingowi. Jak w Spółce udaje się zapobiegać temu wyjątkowo szkodliwemu, a coraz bardziej powszechnemu, zjawisku?

- W Spółce od 2014 roku zatrudniamy Rzecznika ds. Mobbingu. Do jego zadań należy prowadzenie postępowań mediacyjnych w celu doprowadzenia do wyjaśnienia zgłaszanych przez pracowników Spółki sytuacji, które mogą być uznane jako mobbing czy też dyskryminacja. Każdy pracownik, jeśli uważa, że takie zjawisko go dotyka, ma prawo zwrócić się z tym problemem do Rzecznika ds. Mobbingu. Nie borykamy się jednak z tym zjawiskiem w Spółce.

z Panem Tomaszem Fularą, Prezesem Zarządu-Dyrektorem Naczelnym Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie, Spółka z o.o.rozmawiała:

Autor: 

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Autor: Magdalena Pokrzycka-Walczak

Ekonomistka, dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień psychologicznych w zakresie bhp, głównie w obszarach ochrony zdrowia i transportu.