Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Maszyna z Chin – problem w Polsce

Maszyna z Chin – problem w Polsce

Wyposażenie zakładu produkcyjnego w nowe maszyny i urządzenia oznacza niemałe koszty. Coraz więcej przedsiębiorców szuka oszczędności, importując maszyny bezpośrednio spoza obszaru Unii Europejskiej, np. z Chin. To jednak, szczególnie w sytuacji wypadku przy pracy, może oznaczać początek prawdziwych kłopotów. Zagadnieniom stosowania maszyn w przemyśle i zatrudniania podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP poświęcona będzie konferencja „Bezpieczeństwo w przemyśle”, która odbędzie się już 12 i 13 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu. Na uczestników czekają ostatnie miejsca.

Problem z maszynami importowanymi z krajów nienależących do Unii Europejskiej nie leży bynajmniej w jakości ich wykonania. Coraz łatwiej bowiem znaleźć na odległych od Polski rynkach urządzenia, które za atrakcyjną, znacznie niższą niż w UE cenę, charakteryzują się całkiem dobrą jakością wykonania i sprawnością działania.

Z importera - producent

Przedsiębiorca kupujący takie urządzenie najczęściej nie jest świadomy, że ceną za niższy koszt zakupu jest bardzo duża odpowiedzialność, jaką na siebie bierze.

- W przypadku, gdy producent maszyny ma siedzibę poza Unią i nie posiada na jej terenie upoważnionego przedstawiciela, wszelkie obowiązki i odpowiedzialność za maszynę przejmuje jej importer. Wprowadza bowiem maszynę na unijny rynek i – w myśl unijnych regulacji – uważany jest za jej producenta – wyjaśnia Radosław Gonet, dyrektor, konsultant, audytor i trener w EcoMS Consulting. Firma ta, specjalizująca się m.in. w ocenie bezpieczeństwa maszyn oraz w opracowywaniu i audytowaniu standardów bezpieczeństwa pracy, jest organizatorem kwietniowej konferencji „Bezpieczeństwo w przemyśle”.

Taki stan prawny oznacza, że importer ponosi pełną odpowiedzialność za maszynę w przypadku stwierdzenia przez organ nadzoru rynku jej niezgodności z wymaganiami zasadniczymi. W Polsce rolę organu nadzoru rynku pełni Państwowa Inspekcja Pracy. Dlatego też jednym z prelegentów konferencji będzie właśnie przedstawiciel PIP, który omówi uprawnienia inspektorów pracy w zakresie spełniania przez maszyny wymagań zasadniczych i innych.

Zbyt wysoki koszt importu

Przedsiębiorca wprowadzający na rynek maszynę spoza UE to także pracodawca dla osób, które wyznacza do pracy z takim urządzeniem. Podczas konferencji „Bezpieczeństwo w przemyśle” przedstawiciel EcoMS Consulting szczegółowo przeanalizuje autentyczną historię wypadku przy pracy z maszyną sprowadzoną przez pracodawcę bezpośrednio z Chin. Przyczyną zdarzenia był brak skutecznych zabezpieczeń przed dostępem do stref niebezpiecznych urządzenia. Dokładna analiza bezpieczeństwa maszyny ujawniła bowiem szereg niezauważonych lub zlekceważonych przez pracodawcę niezgodności, dotyczących zarówno zagrożeń urazowych, funkcji bezpieczeństwa, systemu sterowania, jak i wymagań formalno-prawnych.

- Atrakcyjna cena, zakres funkcjonalności czy wydajność maszyn to bowiem nie wszystko. Bezpieczeństwo pracy z nimi czy spełnienie formalno-prawnych wymagań nie są wymysłem urzędników, lecz czynnikami, które każdy przedsiębiorca powinien brać pod uwagę. W przeciwnym razie koszt importu i wprowadzenia takiego urządzenia na rynek, szczególnie w obliczu wypadku przy pracy, może okazać się znacznie wyższy od ceny maszyny oferowanej na unijnym rynku i spełniającej wszystkie wymagania – przestrzega Radosław Gonet.

Nie tylko o maszynach

Bezpieczeństwo w pracy z maszynami to także obszar do zastosowania najnowocześniejszych technologii. Podczas konferencji „Bezpieczeństwo w przemyśle” będą o tym przekonywać przedstawiciele firmy VAR Unit, która w szkoleniach i procesie zarządzania bezpieczeństwem wykorzystuje wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość (Virtual, Augmented Reality).

Prelegenci z Mondelez Polska S.A., SITECH Sp. z o.o., ICT POLAND Sp. z o.o. oraz  Faurecia S.A. – w oparciu o swoje doświadczenie i dobre praktyki – szczegółowo pochylą się nad budzącą wiele emocji i wątpliwości kwestią zatrudniania podwykonawców oraz nadzoru nad nimi w zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP.

Do rozpoczęcia konferencji „Bezpieczeństwo w przemyśle” zostało zaledwie kilkanaście dni, a na potencjalnych uczestników czekają ostatnie miejsca. Szczegółowy program wydarzenia i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie http://bezpiecznypodwykonawca.pl.