Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Mierząc kulturę bezpieczeństwa można wygrać cenne nagrody


6 maja rusza druga edycja konkursu K&P Safety Culture Award. Konkurs ma na celu zmierzenie kultury bezpieczeństwa firm w Polsce. Każde przedsiębiorstwo, które weźmie udział w konkursie, otrzyma informację zwrotną dotyczącą osiągniętego wyniku oraz wskazówki, jak rozwijać kulturę bezpieczeństwa wraz przykładami dobrych praktyk.


W konkursie mogą wziąć udział firmy produkcyjne zatrudniające powyżej 100 pracowników. Aby zgłosić firmę do konkursu należy między 6 maja a 30 czerwca wejść na stronę www.kirschstein.org, wypełnić formularz konkursowy i przesłać go na adres: [email protected] Najlepsze firmy awansują do drugiego etapu, w którym dokonana zostanie szersza analiza kultury bezpieczeństwa.

Finaliści wezmą udział w uroczystej gali finałowej połączonej z warsztatami, prezentacjami dobrych praktyk i wymianą doświadczeń (Kraków, październik 2013). Podczas uroczystej kolacji przyznane zostaną nagrody, a do wygrania są m.in. reportaż przemysłowy, organizacja dnia bhp, warsztaty dla firm oraz prenumeraty, książki, filmy i wiele innych. Jedna firma, wybrana przez jury, otrzyma pełen pakiet analiz kultury bezpieczeństwa. Komisja oceni, która firma może najwięcej zyskać na przeprowadzeniu analiz.

Konkurs jest organizowany w ramach europejskiej kampanii informacyjnej "Partnerstwo dla prewencji", będącej częścią cyklu przedsięwzięć realizowanych pod nazwą "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy". Kampania odbywa się w latach 2012-13 we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Podkreśla znaczenie przywództwa kadry zarządzającej w zakresie bhp i zaangażowania pracowników w działania prewencyjne dotyczące bezpieczeństwa pracy.

Szczegóły: wwwkirschstein.org

Osoba kontaktowa: Justyna Kostka, 500 111 355, [email protected]

Informacje dotyczące konkursu pojawiać się będą na bieżąco również na PortaluBHP.pl.