Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Nadszedł czas na rzemiosło


6 marca Państwowa Inspekcja Pracy zawarła porozumienie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego dotyczące współdziałania w zakresie ochrony pracy. Zastąpiło i uaktualniło poprzednie z kwietnia 2008 roku.


Nowa regulacja ma wpływać na kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy w zakładach rzemieślniczych, eliminowanie zagrożeń powodujących wypadki i choroby zawodowe oraz skuteczną ochronę stosunku pracy.

Obie instytucje mają podejmować wspólne inicjatywy mające na celu dostosowanie metod prewencji w dziedzinie ochrony pracy do zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych, a także wymianę informacji i eliminowanie zagrożeń w procesach pracy występujących w zakładach rzemieślniczych.

Kolejne wspólne zadania, które zostały przewidziane w porozumieniu to przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne oraz prewencyjne w dziedzinie ochrony pracy. Będzie to realizowane poprzez m.in.:

  • udzielanie pomocy w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń dla rzemieślników,
  • wspólne organizowanie programów i kampanii prewencyjnych oraz sympozjów i konferencji naukowych.

Powyżej opisane porozumienie jest kolejnym zawartym w ostatnim czasie przez PIP. Wcześniej podpisano je z Urzędem Dozoru Technicznego i Wyższym Urzędem Górniczym oraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego.

Autor: Marcin Papierz

Prawnik, redaktor PortaluBHP.pl, redaktor naczelny kwartalnika NORMAbhp.pl.