Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa – stawia na zespół gdzie każdy zna swoje zadania

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa – stawia na zespół gdzie każdy zna swoje zadania

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa to jedna z najstarszych tego typu inicjatyw w Polsce, z długą i dobrą tradycją. Jej pracownicy to zespół, w którym każde ogniwo ma określone zadania do realizacji. Jednak aby pracowników nie zgubiła rutyna stosowana jest rotacja na stanowiskach pracy. To jedno z wielu rozwiązań pozwalające zapewnić bezwypadkowość i bezpieczeństwo w Nadwiślańskiej Kolejce Wąskotorowej.

Jakie znaczenie Zarząd Dróg Powiatowych przykłada do zagadnień bhp, głównie w przypadku maszynistów oraz pracowników obsługi kolejki?

Stosujemy się do instrukcji i wymagań przepisów, które są bardzo rygorystyczne w odniesieniu do pracowników obsługi i ruchu pociągów, także wąskotorowych, bo nie ma tu rozróżnienia. Pracownicy związani z prowadzeniem ruchu kolejowego, oprócz badań okresowych, przeprowadzanych co roku, poddawani są również testom psychotechnicznym oraz okresowym egzaminom. W Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudniony jest starszy specjalista ds. bhp, odpowiedzialny za organizowanie okresowych szkoleń dla pracowników sekcji, pod którą podlega Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa.

Kwalifikacje, znajomość instrukcji, rotacja stanowisk zapobiega rutynie i podnosi bezpieczeństwo

Jak często organizowane są szkolenia okresowe i inne działania dla pracowników, które mają na celu wsparcie ich w codziennej pracy (np. udzielanie pierwszej pomocy)?

Szkolenia organizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem realizowanym na podstawie odpowiednich regulaminów i instrukcji. Corocznie prowadzone są szkolenia ppoż.

Istotne znaczenie mają także szkolenia kwalifikacyjne, które umożliwiają naszym pracownikom podejmowanie dodatkowych prac w ramach zadań w Sekcji Kolejki Wąskotorowej. Przykładowo maszynista nie pracuje osiem czy dwanaście godzin w ciągu dnia, prowadząc pociąg, dlatego zlecane są mu inne zadania, dotyczące np. prowadzenia drezyny, remontów wagonów czy lokomotyw, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i kwalifikacjami.

Ważne

Znajomość instrukcji dla poszczególnych stanowisk weryfikujemy przez specjalne egzaminy dla pracowników.

Chodzi o to, by pracownika nie zgubiła rutyna przy zmianie stanowiska pracy. A zmiana stanowisk, w ramach Sekcji Kolejki Nadwiślańskiej jest konieczna – w innym przypadku nasi pracownicy nie mogliby mieć ośmiu godzin w ramach etatu, tylko np. cztery – w ramach pół etatu. Zdecydowanie bardziej efektywne – z punktu widzenia Zarządu Dróg Powiatowych – jest przydzielanie określonych obowiązków, w ramach konkretnego etatu.

Co do szkoleń dodatkowych, np. w ramach pierwszej pomocy – wszyscy pracownicy kolejki znają ten temat i w przypadku konieczności potrafią poradzić sobie w trudnej sytuacji. Zresztą jesteśmy zespołem, w którym każde ogniwo ma określone zadania do realizacji. Gdy następuje zmiana stanowiska, zmienia je cały zespół. Zdecydowanie łatwiej jest wykonywać obowiązki, wiedząc, że pozostali członkowie zespołu pracowniczego również zajmują się remontami czy pracami torowymi, niezbędnymi do utrzymania kolejki w dobrym stanie eksploatacyjnym. To oczywiście warunkuje nie tylko bezpieczeństwo pracy naszej, ale przede wszystkim – komfort i bezpieczeństwo podróżnych.

Ocena ryzyka zawodowego i przestrzeganie przepisów zapewniają bezwypadkowość

Jakie działania podejmuje zarząd, by zapewnić pracownikom możliwie najwyższe standardy bhp, podobnie jak pasażerom – najwyższą jakość usług przewozowych?

Priorytetem jest dla nas przede wszystkim bezwypadkowość. Przez cały okres funkcjonowania kolejki nie mieliśmy ani jednego wypadku, co oznacza, że nie tylko prawidłowo wykonujemy swoje obowiązki, ale cały system bhp funkcjonuje bez zarzutu.

Nie uda się zapewnić odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa bez właściwych norm, przepisów, zarządzeń i towarzyszących im dokumentów w postaci raportów oraz różnego rodzaju ewidencji.

Każdy pracownik ma założoną i aktualizowaną kartę oceny ryzyka zawodowego, w której opisane są m.in. potencjalnie występujące zagrożenia dla bhp, stan techniczny obsługiwanych urządzeń, ale także natężenie hałasu czy dopuszczalne zanieczyszczenie związane z emisją spalin, bo pracujące na kolejce lokomotywy spalinowe wytwarzają określoną ilość zanieczyszczeń, dopuszczalną jednak z punktu widzenia przepisów.

Wypełnianie obowiązków i zadań służbowych gwarantuje bezpieczeństwo pracowników i pasażerów

Pracownicy kolejki nie tylko są odpowiedzialni za bezpieczne przewozy, ale także za wiele usług dodatkowych świadczonych pasażerom np. obsługę urządzeń nagłaśniających, czy planowe postoje kolejki na polanach, gdzie organizowane są ogniska. Czy w związku z tym prowadzone są dodatkowe szkolenia i ochrona pracowników?

Wszyscy pracownicy zatrudnieni są na pełne etaty, a umowa o pracę nakłada określone obowiązki i standardy postępowania, określone w przepisach i zarządzeniach oraz instrukcjach. W przypadku obsługi urządzeń nagłaśniających lub zapewnienia bezpiecznych postojów jedynie w wyznaczonych miejscach i przygotowanych do przyjęcia dużej liczby turystów nie ma praktycznie żadnego zagrożenia ani dla pracowników, ani dla pasażerów.

Oczywiście każdy z nas ma określone obowiązki w czasie postoju, które musimy wykonywać ze względu na charakter pracy, tzn. maszyniście nie wolno opuścić stanowiska pracy nawet w czasie postoju, podobnie jak kierownikowi pociągu, który musi być przy składzie kolejki. Obsługa urządzeń nagłaśniających niczym nie różni się od tej, którą znamy z pociągów Intercity.

Stanisław Ogonek,
zastępca kierownika sekcji ds. Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej
w zarządzie dróg powiatowych w Opolu Lubelskim

Rozmawiała:
Magdalena Pokrzycka-Walczak