Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Nagrody w ogólnoeuropejskim Konkursie Dobrych Praktyk rozdane

Nagrody w ogólnoeuropejskim Konkursie Dobrych Praktyk rozdane

W ogólnoeuropejskim Konkursie Dobrych Praktyk organizowanym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) nagrodzony został Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie w zakresie zarządzania stresem zawodowym. W sumie nagrodzono 11 innowacyjnych przykładów zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi i stresem w organizacjach. Zobacz, kto i za co został nagrodzony?

Ceremonia rozdania nagród w ogólnoeuropejskim Konkursie Dobrych Praktyk 2014 -2015, organizowanym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) odbyła się w Rydze na Łotwie 27 kwietnia 2015 r.

W ramach Konkursu Dobrych Praktyk 2014–2015 na temat „Zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy” wpłynęło 55 zgłoszeń od organizacji każdego rozmiaru i z wszystkich sektorów. Powstała też nowa kategoria przeznaczona dla oficjalnych partnerów kampanii. Ogółem było 48 zgłoszeń krajowych (z 26 krajów), w tym 12 od małych przedsiębiorstw (zatrudniających poniżej 100 pracowników) i siedem od oficjalnych partnerów kampanii. Nagrody przyznano 11 organizacjom, a wyróżnienia – 12.

Nagrody wręczył łotewski Minister Spraw Społecznych Uldisa Augulisa oraz dyrektor EU-OSHA Christę Sedlatschek.

Jakie znaczenie ma Konkurs Dobrych Praktyk?

Łotewski Minister Spraw Społecznych Uldis Augulis na ceremonii wręczenia nagród zwrócił uwagę, że wiele organizacji mylnie traktuje zagrożenia psychospołeczne jako temat tabu: W około jednej trzeciej europejskich zakładów pracy główną przeszkodą w przeciwdziałaniu zagrożeniom psychospołecznym i stresowi jest niechęć, aby otwarcie rozmawiać o tych problemach. Obecnie zaledwie 20% przedsiębiorstw łotewskich posiada plany zapobiegawcze, dlatego mamy nadzieję, że nagrody zwiększą poziom świadomości i będą inspiracją do poprawy psychospołecznych warunków pracy w naszym kraju.

Również dyrektor EU-OSHA Christa Sedlatschek podkreśliła znaczenie zwalczania stresu w pracy: Często panuje przeświadczenie, że czynniki zagrożeń psychospołecznych są trudniejszym wyzwaniem niż inne kwestie. Tymczasem można je zwalczać na tych samych zasadach co inne problemy BHP. Tego właśnie ma dowodzić Konkurs Dobrych Praktyk. Na przykład wielowymiarowy program „Równowaga w życiu” poprawił psychospołeczne warunki pracy w firmie Siemens w Belgii, a hiszpańska firma Hotel Colón, zatrudniająca zaledwie 78 pracowników, wdrożyła partycypacyjną procedurę zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym, co przyczyniło się do poprawy zarówno organizacji pracy, jak i samopoczucia pracowników.

Konkurs stanowił kulminację prowadzonej w całej Europie kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”.

Ważne

Nagrody mają wskazać korzyści z przyjęcia dobrych praktyk BHP i wyróżnieniu wiodących przykładów aktywnego zarządzania stresem oraz zagrożeniami psychospołecznymi w pracy. 

Jakie zadanie ma Konkurs?

Jak pokazują wyniki II europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2) jedno na pięć przedsiębiorstw mających do czynienia z trudnymi klientami lub presją czasową twierdzi, iż nie posiada informacji lub narzędzi koniecznych do przeciwdziałania tym zagrożeniom. Natomiast zaledwie jedna trzecia europejskich zakładów pracy posiada plany zapobiegania stresowi zawodowemu. Jednocześnie aż 7 na 10  pracowników w UE zmaga się z problemem stresu w miejscu pracy. Konkurs Dobrych Praktyk powinien zatem uzmysławiać pozostałym przedsiębiorstwom, że zagrożeniom psychospołecznym można zapobiegać.

Kogo i za co nagrodzono w konkursie?

Nagrodzono 11 innowacyjnych i wybitnych przykładów zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi i stresem w organizacjach o różnej wielkości i z różnych sektorów w całej Europie. Nagrodzeni to:

 • Siemens, Belgia (oficjalny partner kampanii): Zapobieganie wypaleniu i stresowi w celu osiągnięcia „Równowagi w życiu”;
 • Lån & Spar Bank, Dania: Bank w ruchu – zaangażowanie menedżerów i pracowników w poprawę dobrego samopoczucia w pracy;
 • Daimler AG, Niemcy: W kierunku wewnętrznej stabilności – zmniejszenie absencji i wzrost zadowolenia z pracy w sektorze wytwórczym;
 • Deutsche Post DHL Group, Niemcy: Globalne zarządzanie stresem na trudnych stanowiskach pracy w sektorze pocztowym;
 • Hotel Colón, S.A., Hiszpania (firma zatrudniająca poniżej 100 osób): Współpraca kierownictwa i pracowników hotelu na rzecz poprawy warunków pracy;
 • Schuberg Philis, Holandia: Kultura uczciwości i przejrzystości w sektorze outsourcingu informatycznego = 100% wyników;
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie, Polska (firma zatrudniająca poniżej 100 osób): Lepsza komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i zarządzanie stresem wśród funkcjonariuszy służby więziennej;
 • Zavarovalnica Triglav, d.d., Słowenia: Pełnienie wiodącej roli w zakresie zagrożeń psychospołecznych w sektorze ubezpieczeń;
 • U. S. Steel Kosice, s.r.o., Słowacja: Bezstresowe miejsce pracy = bezwypadkowe miejsce pracy w przemyśle stalowym;
 • Fastems Oy Ab, Finlandia: Troska = dzielenie się – partycypacyjne podejście do przeciwdziałania stresowi wśród kadry inżynierskiej;
 • Nottingham City Homes, Wielka Brytania: Partycypacyjne i proaktywne polityki i procedury.

Wszystkie nagrodzone przykłady są przedstawione w broszurze Konkursu Dobrych Praktyk.