Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Zarządzanie stresem w pracy – nagrody dla najlepszych w Europie

Zarządzanie stresem w pracy – nagrody dla najlepszych w Europie

Miliardy euro rocznie kosztują europejską gospodarkę zagrożenia psychospołeczne i stres w miejscu pracy. Natomiast 50-60% straconych dni w pracy wiąże się ze stresem. Jednak są tacy, którzy starają się zaradzić problemowi przez właściwe zarządzanie stresem związanym z pracą. I właśnie takich przedsiębiorców nagrodziła 5 marca br. w Brukseli Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

W dniach 5 i 6 marca w Brukseli odbyła się, zorganizowana przez EU-OSHA 2-dniowa konferencji benchmarkingowej dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Tego typu spotkania EU-OSHA organizuje co dwa lata. Dotyczą one benchmarkingu oraz wymiany dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy we współpracy z oficjalnymi parterami w ramach kampanii „Zdrowe miejsca pracy”.

Jaki jest cel konferencji?

Celem wydarzenia jest danie przedsiębiorcom możliwości spotkania się oraz wymiany doświadczeń związanych z najlepszymi praktykami dotyczącymi bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Głównym tematem jest wyciąganie wniosków z wypadków i innych zdarzeń, a także skuteczne szkolenie pracowników w zakresie zgłaszania zagrożeń, wskaźniki dobrych wyników w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz szkolenia w zakresie przywództwa i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

Kto i za co został nagrodzony?

Podczas konferencji, na specjalnej uroczystości, EU-OSHA ogłosiła, że firma Siemens zdobyła nagrodę za zarządzanie stresem związanym z pracą oraz zagrożeniami psychospołecznymi w ramach konkursu dobrych praktyk organizowanego jako część inicjatywy „Bezpieczne miejsca pracy”. Uhonorowanych zostało jeszcze ponad 100 europejskich przedsiębiorstw, uczestników kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”.Firmy te wnoszą istotny wkład w czynienie miejsc pracy w Europie zdrowszymi i bezpieczniejszymi.

Rozwiązanie jakie zaproponowała firma Siemens w ramach dobrych praktyk, za które zdobyła nagrodę, to opracowanie całościowego podejścia do zarządzania ryzykiem psychospołecznym oraz zasobami w postaci inicjatywy „Życie w równowadze”. Ten program obejmujący wszystkie działy korporacji koncentrując się na pięciu głównych zagadnieniach:

  • świadomości,
  • zaangażowaniu przywódczym,
  • komunikacji,
  • szkoleniu oraz
  • na programie wsparcia pracowników.

Wdrożenie tej inicjatywy pozwoliło Siemens uzyskać znaczną poprawę w zakresie obsługi, obniżenia kosztów i lepszego raportowania zarządczego w firmie. Natomiast od czasu rozpoczęcia kampanii liczba nieobecności pracowników w pracy spadła o 26%.

Również firmy Acciona Energia i Airbus zostały nagrodzone za wkład w skuteczne zarządzanie stresem związanym z pracą oraz zagrożeniami psychospołecznymi.

Jaki wpływ wywierają działania podejmowane w ramach kampanii?

Wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni dyplomami uznania, które wręczyła Christa Sedlatschek, dyrektor EU-OSHA. „Dzisiejsza konferencja benchmarkingowa podkreśla korzyści dla miejsc pracy w Europie płynące z wymiany dobrych praktyk” – powiedziała. „Pokazuje także istotną rolę oficjalnych partnerów w kampanii Zdrowe Miejsca Pracy oraz w osiąganiu celów EU-OSHA. Po raz pierwszy mamy przyjemność współpracować z ponad setką oficjalnych partnerów kampanii reprezentujących międzynarodowe korporacje, takie jak Heineken, Toyota oraz Lego, a także z europejskimi partnerami społecznymi tj. BUSINESSEUROPE oraz ETUC itd. Ich zaangażowanie jest niezwykle ważne dla rozwiązania problemu zagrożeń psychospołecznych oraz stresu w pracy.”

Gratulacje przedsiębiorstwom i organizacjom złożyła również Marianne Thyssen, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności na rynku pracy. „Dotychczasowe kampanie EU-OSHA podkreślały wagę zarządzania oraz wspólnego podejścia pracowników do kwestii zdrowia i bezpieczeństwa w pracy” - powiedziała komisarz. Zauważyła również, że: „Silne przywództwo ze strony kadry zarządzającej oraz pełne zaangażowanie pracowników w proces rozwiązywania problemów to najważniejsze czynniki sukcesu. Jestem pod wrażeniem Waszego zaangażowania w zwalczanie stresu w miejscu pracy. Dzisiejsza uroczystość w sposób praktyczny pokazuje, co można osiągnąć w europejskich miejscach pracy w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Przypomina nam ona o tym, jakie postępy możemy poczynić, jeśli włożymy w ten proces wspólny wysiłek.”

Podobne wydarzenia benchmarkingowe oficjalni partnerzy kampanii organizują także we własnych siedzibach. Zapraszają na nie innych partnerów, aby umożliwić wymianę dobrych praktyk,. Przykładem mogą być zorganizowane w zeszłym roku spotkania w firmie ETPIS w Berlinie, Heineken w Amsterdamie, a także w duńskim LEGO i w firmie Toyota w Szwecji.