Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

O bezpieczeństwie w zmieniającym się świecie pracy na I Ogólnopolskim Forum Służby BHP

O bezpieczeństwie w zmieniającym się świecie pracy na I Ogólnopolskim Forum Służby BHP

Pod hasłem „Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy” w dniach 4 i 5 października 2017 r. odbyło się I Ogólnopolskie Forum Służby BHP. Spotkanie zainicjowało dyskusję w gronie ekspertów z różnych dziedzin, na temat współczesnej służby bhp, jej problemów oraz wyzwań. Organizatorem konferencji było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, a wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele PIP oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.  

Mając na uwadze obserwowane obecnie zmiany na rynku pracy i związane z nimi zmiany w zakresie przepisów prawa, Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zorganizował I Ogólnopolskiego Forum Służby BHP pod nazwą „Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy”. Jak zauważyła Elżbieta Bożejewicz, prezes OSPSBHP – „w obecnych czasach przeciwdziałanie wypadkom i chorobom zawodowym wymaga już nie tylko rozumienia procesów obserwowanych obecnie na rynku pracy, ale także możliwości przewidywania kierunku dalszych zmian. A nowoczesna służba bhp powinna czerpać nie tylko z własnego doświadczenia, ale także z doświadczeń szerokiego grona ekspertów.

Mając powyższe na uwadze do uczestnictwa w forum zaproszono przedstawicieli organów kontrolnych oraz środowiska naukowego.

O rzeczywistym wpływie obecnych nowoczesnych technologii przekonamy się dopiero po jakimś czasie

Z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy w wydarzeniu wziął udział zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Mińkowski. W swoim wystąpieniu podkreślił, że „Państwowa Inspekcja Pracy na co dzień doświadcza tego, jak prawo pracy jest wyprzedzane przez technologie, materiały, środki produkcji, czy wirtualne środowisko pracy. Tymczasem inspekcja nie może pozostać bierna i musi reagować na wszelkie zagrożenia, by zminimalizować ich negatywne skutki. Dlatego w przypadkach braku prawnych rozwiązań dotyczących nowych technologii inspektorzy stosują inne środki oddziaływania na pracodawców m.in.: popularyzację dobrych praktyk, programy prewencyjne”.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Dariusz Mińkowski – „musi minąć jakiś czas, by można było ocenić rzeczywisty wpływ na zdrowie pracowników, środowisko pracy nowych technologii, czy materiałów”. Jako przykład wpływu i rozwoju nowoczesnych technologii na środowisko pracy i pracowników podał azbest, który był hitem XX wieku. Porem okazało się jednak, że stanowi śmiertelne zagrożenie i należy go eliminować.

„Dlatego konieczna jest stała współpraca ze światem nauki, dzięki której można poznać rzeczywiste skutki stosowania nowych materiałów i opracować bezpieczne metody ich stosowania i środki ochronne, minimalizujące ich negatywne oddziaływanie.” – podkreślał zastępca GIP.

Stosowanie środków farmakologicznych mających wpływ na zwiększenie wydajności pracy to jedno z zagrożeń przyszłości

Przedstawicielem świata nauki była dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Prof. Danuta Koradecka. Jej zdaniem wpływ na bezpieczeństwo pracy w najbliższej przyszłości będą miały m.in.:

  • postępująca robotyzacja,
  • stres w środowisku pracy
  • stosowanie sztucznych farmakologicznych środków zwiększających wydajność pracowników, podnoszących ich koncentrację.
Ważne

Jak pokazują wyniki badań CIOP obecnie już 13% młodych pracowników budowlanych zażywa w pracy substancje psychoaktywne.

Właściwe zabezpieczenie wirtualnych systemów sterujących będzie mieć wpływ na bezpieczeństwo nie tylko w pracy

Natomiast Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego zwrócił uwagę, na konieczność zabezpieczania wirtualnych systemów sterujących maszynami czy ciągami technologicznymi. Właściwe ich zabezpieczenie w dobie rosnącego zagrożenia terroryzmem, czy cyberprzestępczością ma ogromne znaczenie zarówno dla samych pracowników ale i każdego człowieka. Systemy sterowania zaatakowane, przejęte i kontrolowane przez niepowołane osoby mogą stać się przyczyną wielkich awarii i katastrof.

Opr. red.

Źródło: www.pip.gov.pl

Słowa kluczowe:
PIPsłużba bhp