Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Odświeżona współpraca PIP z nadzorem budowlanym


Po tym, jak 26 lutego PIP podpisała porozumienia z Urzędem Dozoru Technicznego i Wyższym Urzędem Górniczym, dzień później uaktualnione zostało porozumienie z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego. Regulacja ta ma pomóc w likwidacji zagrożeń w obiektach budowlanych, w których znajdują się pomieszczenia pracy oraz zapewnieniu bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót budowlanych.


Mają być prowadzone skoordynowane kontrole w obiektach budowlanych, w których znajdują się pomieszczenia pracy i na terenach budów. Oba urzędy będą się wzajemne informować o stwierdzonych nieprawidłowościach i katastrofach budowlanych oraz współdziałać przy ich badaniu.

Zobowiązano się także do przekazywania sobie opracowań i ocen stanu warunków pracy w budownictwie oraz wspierania inicjatyw i upowszechniania osiągnięć w zakresie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych dotyczących bhp w budownictwie.

W ramach współpracy będą również doskonalone metody i formy działalności kontrolnej oraz podnoszone kwalifikacje pracowników poprzez wzajemne uczestnictwo swoich przedstawicieli w kursach szkoleniowych i konferencjach.

Autor: Marcin Papierz

Prawnik, redaktor PortaluBHP.pl, redaktor naczelny kwartalnika NORMAbhp.pl.
Słowa kluczowe:
nadzórPIPzagrożenia