Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Odszkodowanie należy się również za wypadek przed pracą

Odszkodowanie należy się również za wypadek przed pracą


Sąd Najwyższy w uchwale z 7 lutego wskazał, że zatrudniony, który uległ wypadkowi na terenie zakładu pracy jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem pracy, także ma prawo do jednorazowego odszkodowania.


Wątpliwości powstały w czasie rozpatrywania sprawy 2 kobiet zatrudnionych przez szpital powiatowy. Pracownica kuchni uległa wypadkowi po przejechaniu bramy placówki, a pielęgniarka miała wypadek na terenie szpitala. Obie domagały się jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy. ZUS uznał, że nie mają prawa do takiej rekompensaty, gdy z w obu przypadkach nieszczęśliwe zdarzenie miało miejsce, zanim jeszcze rozpoczęły wykonywanie swoich obowiązków.

Sprawa trafiła do sądu, który potwierdził żądania obu kobiet i przyznał im prawo do odszkodowania. ZUS odwołał się do sądu apelacyjnego, który jednak uznał za konieczne zwrócenie się w tej sprawie do SN. Wątpliwości bowiem powstały w czasie oceny związku wypadku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności i określeniem momentu, w jakim ten związek uzasadnia odpowiedzialność pracodawcy. A to ma znaczenie przy określeniu strony zobowiązanej do wypłaty odszkodowania.

Sędziowie SN w uchwale z 7 lutego 2013 r., sygn. akt III UZP 6/12, wskazali, że w rozpatrywanej sprawie pracownice, które uległy wypadkowi, co prawda nie świadczyły jeszcze pracy, ale już przybyły na teren szpitala. Musiały więc dotrzeć na swoje stanowisko po wcześniejszym przebraniu się i przygotowaniu do wykonywania obowiązków. Tym samym obie pracownice mają prawo do wypłaty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku.