Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Odszkodowanie należy się również za wypadek przed pracą


Sąd Najwyższy w uchwale z 7 lutego wskazał, że zatrudniony, który uległ wypadkowi na terenie zakładu pracy jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem pracy, także ma prawo do jednorazowego odszkodowania.


Wątpliwości powstały w czasie rozpatrywania sprawy 2 kobiet zatrudnionych przez szpital powiatowy. Pracownica kuchni uległa wypadkowi po przejechaniu bramy placówki, a pielęgniarka miała wypadek na terenie szpitala. Obie domagały się jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy. ZUS uznał, że nie mają prawa do takiej rekompensaty, gdy z w obu przypadkach nieszczęśliwe zdarzenie miało miejsce, zanim jeszcze rozpoczęły wykonywanie swoich obowiązków.

Sprawa trafiła do sądu, który potwierdził żądania obu kobiet i przyznał im prawo do odszkodowania. ZUS odwołał się do sądu apelacyjnego, który jednak uznał za konieczne zwrócenie się w tej sprawie do SN. Wątpliwości bowiem powstały w czasie oceny związku wypadku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności i określeniem momentu, w jakim ten związek uzasadnia odpowiedzialność pracodawcy. A to ma znaczenie przy określeniu strony zobowiązanej do wypłaty odszkodowania.

Sędziowie SN w uchwale z 7 lutego 2013 r., sygn. akt III UZP 6/12, wskazali, że w rozpatrywanej sprawie pracownice, które uległy wypadkowi, co prawda nie świadczyły jeszcze pracy, ale już przybyły na teren szpitala. Musiały więc dotrzeć na swoje stanowisko po wcześniejszym przebraniu się i przygotowaniu do wykonywania obowiązków. Tym samym obie pracownice mają prawo do wypłaty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku.