Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Pobicie pracownika w przebieralni jest wypadkiem przy pracy

Pobicie pracownika w przebieralni jest wypadkiem przy pracy


Sąd Najwyższy orzekł, że pobicie pracownika przez innego zatrudnionego w szatni przed przystąpieniem do pracy należy uznać za wypadek przy pracy.


Podczas ostrej wymiany zdań w łaźni górniczej mającej miejsce przed rozpoczęciem pracy jeden pracownik uderzył drugiego głową w twarz. Poszkodowany doznał złamania kości nosowej z przemieszczeniem, a także złamania korony fragmentów zębów. Ustalono, że nie był to wypadek przy pracy.

Sprawa trafiła do sądu, który uznał odwołanie poszkodowanego za bezpodstawne. Sąd podkreślił, że wypadkiem jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych. Zdaniem sądu w rozpatrywanej sprawie zdarzenie nie miało związku z pracą lub wykonywaniem zwykłych czynności pracowniczych.

Poszkodowany odwołał się do sądu apelacyjnego. Sąd ten opierając się na wyroku SN z 17 czerwca 2006 r., I UK 28/06 (niepublikowany), zgodnie z którym nagłe zdarzenie powodujące uraz lub śmierć pracownika może nastąpić w dowolnym czasie i miejscu, pod warunkiem że pozostaje w związku z wykonywaniem czynności pracowniczych przez osobę, która wypadkowi uległa ocenił, że tak rozumiane przesłanki uznania zdarzenia za wypadek przy pracy zostały w rozpoznawanej sprawie spełnione. Jako argument sąd podał, iż w momencie zdarzenia poszkodowany przebywał na terenie zakładu pracy przygotowując się do jej podjęcia, a jego obecność w tym miejscu nie była przypadkowa. Dodatkowo między nim a sprawcą pobicia istniał konflikt, który pozostawał w związku z pracą.

W konsekwencji sąd apelacyjny nakazał sprostowanie protokołu i uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy.

Firma wniosła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Ten w wyroku z 8 listopada 2012 r., sygn. akt. II PK 80/12 uznał, że zachowanie pracownika nie ma żadnego znaczenia przy ustalaniu, czy pobicie traktować jako wypadek przy pracy. Nie jest też kwestionowane w orzecznictwie, że pobicie zatrudnionego podczas wykonywania przez niego zwykłych czynności pracowniczych (także w przebieralni czy łaźni) wystarczy do uznania, że zdarzenie miało związek z pracą.