Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Podział obuwia

Zgodnie z Polskimi Normami, obuwie dzieli się na 3 podstawowe grupy, czyli na bezpieczne, ochronne i zawodowe. Podstawową różnicą pomiędzy wymienionymi typami obuwia jest zastosowanie w ich konstrukcji ochron palców stopy, czyli tzw. podnosków.

Obuwie dzieli się również ze względu na rodzaj materiałów i sposób wykonania na:

  • obuwie klasyfikacji I – wykonane ze skór i innych materiałów, z wyłączeniem obuwia całogumowego i całotworzywowego,
  • obuwie klasyfikacji II – całogumowe lub całotworzywowe.

Inny podział obuwia uwzględnia również rodzaje konstrukcji obuwia, obszar kończyny dolnej, której ochrona jest zapewniona przez obuwie. Wyróżnia się 5 modeli:

  • Model A – obuwie z niską cholewką,
  • Model B – trzewiki,
  • Model C – buty do połowy łydki,
  • Model D – buty do kolana,
  • Model E – buty z cholewką sięgającą powyżej kolana.

Każdy rodzaj obuwia, tj. bezpieczne, ochronne i zawodowe, może być obuwiem klasyfikacji I lub II oraz jednym z ww. wymienionych modeli, odpowiednio do danej klasyfikacji.

Każda z 3 norm dotyczących odpowiednio obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego zawiera kilka wymagań podstawowych, które muszą być spełnione przez oceniane obuwie. Wymagania te odnoszą się do poszczególnych elementów konstrukcyjnych obuwia, tj. wierzchu, podeszwy, podszewek, języka, wyściółki, podpodeszwy. Część z nich dotyczy całego obuwia. Poza wymaganiami podstawowymi obuwie może spełniać wymagania dodatkowe, które wynikają z określonego przez producenta przeznaczenia obuwia. W zależności od tego, czy obuwie spełnia tylko podstawowe wymagania, czy też poszczególne wymagania dodatkowe, jest odpowiednio znakowane za pomocą symboli literowych. Kombinacja niektórych dodatkowych właściwości ochronnych znajduje swoje odzwierciedlenie w kategoriach właściwości ochronnych obuwia, np. dla obuwia bezpiecznego: S1, S2, S3, S4, S5.

Obuwie można podzielić również ze względu na jego przeznaczenie na różne typy obuwia chroniącego przed poszczególnymi czynnikami zagrożenia występującymi na stanowisku pracy. W zależności od przeznaczenia obuwie powinno charakteryzować się odpowiednimi właściwościami ochronnymi, które zostały opisane w poszczególnych normach europejskich zharmonizowanych z dyrektywą 89/686/EWG.

Autor: Agnieszka Stefko
Centralny Instytut Ochrony Pracy –
Państwowy Instytut Badawczy