Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Pomysł na promocję i edukację bhp, czyli konkurs Tańczący z paletami

Pomysł na promocję i edukację bhp, czyli konkurs Tańczący z paletami

Grupy Raben znalazła oryginalny pomysł na podnoszenie i kształtowanie kultury bezpieczeństwa wśród operatorów wózków widłowych w swoich magazynach. Zorganizowała i przeprowadziła konkurs „Tańczący z paletami”, którego celem jest docenienie umiejętności operatorów oraz promowanie bezpiecznych zachowań w magazynie. W tym roku zawody odbyły się już po raz czwarty, a w połowie grudnia, odbył się w wielki finał.

Konkursu Tańczący z paletami organizowany jest we wszystkich magazynach Grupy Raben już od 2014 roku. Wydarzenie skierowane jest do operatorów wózków widłowych i ma za zadanie akcentowanie dwóch istotnych aspektów codziennej pracy magazyniera. Po pierwsze, jest to podnoszenie świadomości związanej z bezpieczeństwem pracy w magazynie. W Grupie Raben ta świadomość z roku na rok jest coraz większa, a konkurs bardzo mocno do tego się przykłada. Po drugie, ogromne znaczenie ma kwestia docenienia kompetencji i podniesienia prestiżu samego stanowiska operatora, a zatem mówimy tutaj o employer brandingu.

Co roku eliminacje do wielkiego finału konkurs składają się z dwóch części: teoretycznej, polegającej na przedstawianiu dobrych praktyk i pożądanych zachowań oraz praktycznej, podczas której operatorzy wózków widłowych pokonują trasę z przeszkodami.

Z roku na rok zainteresowanie konkursem rośnie, ponieważ jest on już swego rodzaju firmową tradycją. Do tegorocznej rywalizacji zgłosiło się ponad 60 operatorów. W finale, o tytuł najlepszego walczyło 16 pracowników, w dwóch kategoriach: tranzytowy tor przeszkód oraz układanka na wysokim poziomie. Zawodnicy mieli do wykonania kilka zadań, w tym tak niestandardowe jak np. rzut piłką do kasza, przebijanie balonów czy zbijanie kręgli, wszystko oczywiście za pomocą wózka widłowego.

Najlepszy na tranzytowym torze przeszkód był Marek Grypczyński z Gądek, a drugie i trzecie miejsce zajęli kolejno: Tomasz Dębski oraz Krystian Kubasik. Z kolei w układance na wysokim poziomie championem okazał się Krystian Pietras z Sosnowca, dalej na podium stanęli: Marcin Połukard oraz Grzegorz Redo.

Tegoroczny finał konkursu odbywa się w centrum logistycznym w Robakowie pod Poznaniem na jednym z magazynów Raben Logistics Polska. Tradycyjnie już zawodnikom podczas zmagań kibicowali pracownicy firmy, a także przedstawiciele klientów oraz mediów. Ceremonia wręczenia nagród była bardzo uroczysta, checki oraz nagrody zwycięzcom wręczyli Janusz Anioł, dyrektor generalny Raben Logistics Polska oraz Paweł Włuka, dyrektor marketingu Still Polska, która jest współorganizatorem konkursu. Nie zabrakło także wspólnego zdjęcia na podium, konfetti oraz piosenki „We are the champions”.

Zabawa i rywalizacja to skuteczne metody edukacji

Dla firm logistycznych bezpieczeństwo pracy w magazynie ma kluczowe znaczenie. Badania pokazują, że do większości wypadków podczas wykonywania operacji magazynowych dochodzi w wyniku nieodpowiedniego zachowania pracowników. Dlatego właśnie, w Raben ogromny nacisk położony jest na edukację i uświadamianie pracowników z zakresu właściwego i zgodnego z normami bezpieczeństwa zachowania, osób zatrudnionych w magazynie oraz w biurze.

W Grupie Raben CSR mamy wpisany w nasze DNA. A jednym z celów odpowiedzialnego biznesu w firmie jest troska o zdrowie oraz bezpieczeństwo pracowników. Dlatego właśnie, szczególny nacisk kładziemy na filozofię SHE (Safety, Health and Environment), w ramach której budowana jest silna kultura bezpieczeństwa wśród pracowników i dostawców. Przykładem prowadzonych działań jest między innymi konkurs Tańczący z paletami.” – wyjaśnia Jakub Krzewina, koordynator ds. CSR w Grupie Raben

Bezpieczeństwo w Grupie Raben

Grupa Raben jest operatorem logistycznym, który oferuje swoje usługi dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, w ramach outsourcing kompleksowych usług logistycznych. Prowadzi swoje działania w sposób społecznie odpowiedzialny, skupiając się na: edukacji, bezpieczeństwie i ekologii.

Program SHE (Safety, Health and Environment) w Grupie Raben to projekt budowania silnej kultury bezpieczeństwa wśród naszych Pracowników i Dostawców. Jako organizacja dbamy o zapobieganie zdarzeniom mogącym powodować zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, poprzez eliminowanie ich źródeł.  


Cele SHE Grupy Raben to: 

 • wywieranie pozytywnego wpływ na ludzi oraz środowisko naturalne

 • budowanie silnej kultury bezpieczeństwa

 • zapobiegnie wypadkom poprzez promowanie bezpiecznych zachowań  

Nasze działania w zakresie SHE są ukierunkowane na: 

 • zgodność z wymaganiami prawnymi i kontraktowymi

 • budowanie kultury organizacyjnej, gdzie SHE jest zintegrowane z zarządzaniem na każdym poziomie struktury Grupy

 • monitorowanie przestrzegania procedur BHP poprzez audyty i kontrole

 • ocenę ryzyka zawodowego – zarządzenie zmianą i jej regularna weryfikacja

 • komunikację, edukację i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym

 • przywództwo i zaangażowanie najwyższego kierownictwa w rozwój działań SHE

 • ciągłe doskonalenie systemu bezpieczeństwa

 • współpracę z dostawcami, społeczeństwem w zakresie podnoszenia świadomości SHE.