Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Pracodawca powinien znać potrzeby pracowników, także w zakresie bhp

Pracodawca powinien znać potrzeby pracowników, także w zakresie bhp

„Bezpieczne i higieniczne warunki pracy mają nie tylko aspekt ochrony życia i zdrowia pracownika, ponadto podnoszą komfort pracy, ale stanowią również wymierną wartość ekonomiczną, dlatego wydatki w tym obszarze traktuję jako inwestycję.” – mówi w wywiadzie dla Portalu BHP Józef Dąbek Prezes Kopalni Wapienia "Morawica" S.A. – laureat konkursu „Pracodawca przyjazny pracownikom”.

- Kopalnia Wapienia "Morawica" S.A. jest jednym z największych zakładów tej branży w Polsce. Szeroka oferta, w której jest m.in. produkcja kruszyw drogowych i budowlanych, ale także obróbka i sprzedaż marmuru oraz transport drogowy i kolejowy. Tak szerokie spektrum działalności wymaga nie tylko posiadania wykwalifikowanego grona pracowników, ale także - spełnienia wysokich standardów bhp. Jakie inwestycje w podniesienie bhp udało się zrealizować w ostatnich latach?

- Kopalnia Wapienia „Morawica” SA jest dostawcą dla wielu dziedzin gospodarki: budownictwa i drogownictwa, hutnictwa, energetyki, cukrownictwa oraz rolnictwa. Odrębnym segmentem działalności kopalni jest obróbka i sprzedaż marmuru, który jest wykorzystywany dla obiektów użyteczności publicznej: budownictwa sakralnego, banków, hoteli, prestiżowych gmachów oraz do domów prywatnych. Przez okres ponad 50 lat działalności firmy na rynku, sprawa bhp była i jest dla kopalni bardzo ważna. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy mają nie tylko aspekt ochrony życia i zdrowia pracownika, ponadto podnoszą komfort pracy, ale stanowią również wymierną wartość ekonomiczną, dlatego wydatki w tym obszarze traktuję jako inwestycję. Przykładowo zakup ładowarki światowego producenta, wyposażonej w wyciszoną, klimatyzowaną kabinę, sprawia, że operator takiej maszyny pracuje w środowisku pracy, które w pełni odpowiada każdym wymogom tego stanowiska. Środki finansowe przeznaczone na BHP oraz odpowiednie szkolenia pracowników powodują, że liczba wypadków oraz związanych z nimi dni chorobowych znacznie spadła, a taka sytuacja wpływa na redukcję kosztów pracowniczych.


- Bhp to także szkolenia personelu i dbałość o komfort pracy pracowników. Jak często odbywają się szkolenia i czy Spółka odpowiada także na potrzeby i zainteresowanie pracowników w zakresie podnoszenia kwalifikacji?

- Szkolenia pracowników odbywają się zgodnie w przepisami i wymogami, jakie dotyczą naszej firmy, która w części stanowi zakład górniczy. Pracownicy wykonujący pracę w zakładzie górniczym uczestniczą w szkoleniach okresowych bhp co rok. Dla każdej grupy pracowników organizowane są szkolenia bhp w wymaganym terminie. Firma ponadto umożliwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji poprzez ułożenie planu pracy w sposób umożliwiający podnoszenie wykształcenia oraz uczestnictwo w kursach, zapewniających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. W przypadku podjęcia przez pracownika kursu w zakresie kwalifikacji potrzebnych w działalności firmy, 50 procent kosztów związanych ze szkoleniem ponosi pracodawca.


- KW Morawica S.A. jest m.in. laureatem konkursu „Pracodawca przyjazny pracownikom". To nie tylko nagroda, ale także wyzwanie. Ten laur to już kolejny w ostatnich latach wyraz uznania dla polityki firmy, dla której jednym z głównych celów jest dbałość o pracowników. Proszę zdradzić, jak osiągnąć taki sukces w skali ogólnopolskiej…


- Modernizacja i uzbrajanie zakładu w nowoczesne maszyny i urządzenia zmniejsza koszty produkcji i zwiększa efektywność pracy. Zawsze ukierunkowujemy działania na nowe, przyszłościowe rozwiązania technologiczne oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników – w dużej mierze ludzi młodych, dobrze przygotowanych do wykonywanego zawodu. Warto dodać, że przez cały okres działalności nie praktykowaliśmy zwolnień grupowych. Pomimo stale podnoszonego stopnia zaawansowania techniczno-technologicznego maszyn i urządzeń czynnik ludzki jest zawsze w bardzo ważny. Na pracowniku spoczywa największy obowiązek wykonania pracy we właściwy i bezpieczny sposób, dlatego jego rola jest bardzo istotna w całym procesie produkcji i dystrybucji i przez nas doceniana.

- Dlaczego warto być otwartym na potrzeby pracowników? Dlaczego warto ich słuchać i spełniać – w miarę możliwości – ich sugestie, nie tylko dotyczące bhp?

- Pracodawca powinien znać potrzeby pracowników. Jak już wspomniałem pracownik odgrywa bardzo ważną rolę. Każda uwaga, czy wskazówka jest rozpatrywana, bo jest sygnałem bezpośrednim od osoby, która zna zagadnienie najlepiej, wykonując daną pracę. Istotnym jest fakt, że przepisy bhp muszą być znane, jasne i zrozumiałe dla każdego. Wówczas nie ma sytuacji niejasnych i każdy pracownik wie jak postępować, nawet w przypadkach awarii.


- Dużym problemem polskich firm jest mobbing. Czy w KW Morawica jest przyjęty sposób postępowania, gdyby wystąpiły symptomy pojawienia się takiego zjawiska?

- W naszej firmie zjawisko mobbingu nie występuje i mam nadzieję, że nigdy nie nastąpi. Pracownik na każdym stanowisku zna swój zakres obowiązków, a praca, którą wykonuje jest elementem większej całości, czyli mamy tu do czynienia z działalnością zespołową. Nie ma pomiędzy pracownikami niepotrzebnej i niezdrowej konkurencji. Kopalnia Wapienia "Morawica" SA jest spółką akcyjną pracowniczą, a ten fakt zobowiązuje nas do dbałości o właściwe relacje i zachowania pomiędzy pracownikami.


- Jakie są plany na rozwój Spółki w zakresie podnoszenia standardów bhp?

- Inwestycje i systematyczny rozwój to są plany rozwoju Kopalni Morawica, także w obszarze bhp. Konkurencja i rynek nie pozwalają na stagnację, więc w celu sprostania bieżącym potrzebom stale modernizujemy i unowocześniamy park maszynowy. W przyszłości planujemy uruchomić zupełnie nową linię produkcyjną, aby móc zaoferować szerszy asortyment i mieć większy udział w rynku, oczywiście stale poprawiając warunki bhp.

Z Panem Józefem Dąbkiem, Prezesem Zarządu Kopalni Wapienia "Morawica" S.A. w Morawicy rozmawiała

Autor: 

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Autor: Magdalena Pokrzycka-Walczak

Ekonomistka, dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień psychologicznych w zakresie bhp, głównie w obszarach ochrony zdrowia i transportu.