Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Ruch Jankowice najbezpieczniejszą kopalnią w 2016 r.

Ruch Jankowice najbezpieczniejszą kopalnią w 2016 r.

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. Odział KWK ROW Ruch Jankowice przodownikiem wśród polskich kopalni pod względem bezpieczeństwa. Od 14 lat nie było tam ani jednego wypadku śmiertelnego! Nie dziwi więc że, już po raz czwarty z rzędu, zajęła pierwsze miejsce w Konkursie „Bezpieczna Kopalnia” 2016.

Godny pochwały rekord, w polskim górnictwie podziemnym, w zakresie bezwypadkowej pracy pobiła kopalnia Ruch Jankowice – od 14 lat nie było tam ani jednego wypadku śmiertelnego. Nie dziwi zatem zajęcie przez Ruch Jankowice pierwszego miejsca w Konkursie „Bezpieczna Kopalnia” 2016. Trzeba wspomnieć, że tegoroczny lider na 22 przeprowadzonych edycji już sześciokrotnie zajmował pierwsze miejsce.

Laureatów Konkursu „Bezpieczna Kopalnia” 2016 poznaliśmy na gali, która jest uroczystym punktem programu XXVI Szkoły Eksploatacji Podziemnej, odbywającej się w Krakowie. Drugie miejsce zajęła KWK „Bobrek-Piekary”, należąca do Węglokoks Kraj sp. z o.o. Trzecie miejsce ex aequo zajęły: ZG „Siltech” sp. z o.o. i  „Eko-Plus” sp. z o.o.

Już od 22 lat ten konkurs promuje szeroko rozumianą kulturę bezpieczeństwa pracy w górnictwie podziemnym, w którym występują największe zagrożenia dla życia i zdrowia załogi. Kryteria oceny zakładów górniczych są bardzo rygorystyczne i niezmienne.

Tegorocznych liderów bezpieczeństwa pracy w górnictwie węgla kamiennego wyłoniła siedmioosobowa Kapituła Konkurs „Bezpieczna Kopalnia”, pod przewodnictwem Wojciecha Magiery, wiceprezesa WUG.

Podstawowym wymogiem eliminacyjnym kwalifikującym do działu w konkursie jest brak wypadku śmiertelnego przez ostatnie trzy kolejne lata. Natomiast o konkretnych miejscach w rankingu na najbezpieczniejszą kopalnie decydują szczegółowe wskaźniki, takie jak:

  • liczba wypadków lekkich oraz
  • liczba kolejnych dni bez wypadku w danym roku konkursu,
  • występujące w kopalniach zagrożenia naturalne,
  • liczebność załogi,
  • wielkość wydobycia.

Konkurs „Bezpieczna Kopalnia” jest wspólnym przedsięwzięciem WUG, Głównego Instytutu Górnictwa, Fundacji „Bezpieczne Górnictwo im. W. Cybulskiego", Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach, katowickiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Komitetu Organizacyjnego Szkoły Eksploatacji Podziemnej.