Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Sposób na rozlane substancje – sorbenty

Sposób na rozlane substancje – sorbenty

Właściwe usuwanie wycieków materiałów niebezpiecznych ma fundamentalne znaczenie dla ochrony środowiska i bezpieczeństwa człowieka. Kluczowe jest także wyposażenie obiektów przemysłowych w odpowiednie środki do szybkiego unieszkodliwiania takich rozlewisk. Dziś eksperci polecają szczególnie sorbenty, które dość powszechnie stosowane są m.in. przez strażaków. Z czego wynika ta rosnąca popularność?

Niekontrolowany wyciek paliwa, ropopodobnych substancji, olejów czy szkodliwych cieczy to realne ryzyko zarówno dla środowiska, jak i bezpieczeństwa pracowników oraz innych osób przebywających na zagrożonym terenie. To właśnie od szybkości reakcji często zależy skala zniszczenia oraz poniesione konsekwencje, także finansowe. Aby przygotować obiekt przemysłowy na takie sytuacje, konieczna jest inwestycja w odpowiednie środki przeznaczone do unieszkodliwiania specyficznych substancji.

Dziś eksperci polecają szczególnie sorbenty, które dość powszechnie stosowane są m.in. przez strażaków. Z czego wynika ta rosnąca popularność? Ze specyficznego charakteru sorbentów, jako materiałów dostosowanych do wymagających warunków panujących w obiektach przemysłowych – tłumaczy Marcin Hankiewicz, ekspert od zarządzania przestrzenią magazynową. Do kolizji często dochodzi także na otwartych przestrzeniach, podczas zmiennych warunków pogodowych, co może rodzić dalsze niebezpieczeństwa (ryzyko pożaru, poślizgów etc.). I w tych sytuacjach sprawdzają się sorbenty, dzięki którym służby porządkowe są w stanie szybko i bezpiecznie usunąć niekontrolowane wycieki.

Jak działają sorbenty?

Mówiąc prosto, sorbenty to rozdrobnione ciała stałe przygotowywane z tworzyw sztucznych lub naturalnych skał i minerałów (poddanych wcześniejszej obróbce). Są niepalne i działają na zasadzie pochłaniania substancji, konkretnie – zjawisk absorpcji i adsorpcji.

Jakie są rodzaje sorbentów?

Jednym z rodzajów produktów absorpcyjnych są sorbenty sypkie przeznaczone do usuwania z podłoża wszelkich substancji ciekłych (olejów, paliw, substancji ropopochodnych, tłuszczy, smarów i wody). Mają formę granulatów o różnej wielkości (średnio od 0,6 do 3,4 mm), które rozsypuje się na zanieczyszczonej powierzchni. Następnie materiał zostaje zmieciony i zutylizowany, a oczyszczone powierzchnie stają czyste, suche i gotowe do ruchu ludzi oraz pojazdów. Dodajmy, że sorbety sypkie stosowane są przez straż pożarną, specjalistyczne przedsiębiorstwa sprzątające, stacje benzynowe, warsztaty samochodowe czy magazyny substancji płynnych.

Eksperci sklepu Magazynuj.pl radzą, aby sorbent sypki wykonany był z naturalnych minerałów. Taki produkt nie zawiera dodatków chemicznych i cechuje się niską emisją pyłów. Można go stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Jest nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i roślin.

Drugim rodzajem sorbentów są tzw. maty chłonne przeznaczone do usuwania cieczy agresywnych (cieczy ropopochodnych, glikoli etc.). Posiadają trwałą, odporną na ścieranie powłokę zapobiegającą dostaniu się wchłanianej substancji do podłoża (a wchłaniają średnio 20 razy więcej niż same ważą). W zależności od zapotrzebowała występują w formie jedno, dwu lub nawet trzywarstwowej.

Jak radzą eksperci Magazynuj.pl przy wyborze mat chłonnych należy brać pod uwagę przechowywane substancje.

Mata sorbentowa chemiczna skutecznie usunie nawet najbardziej agresywne kwasy i zasady. Z kolei matę uniwersalną zastosujesz wewnątrz pomieszczeń na wypadek rozlewu wody, oleju, płynów przemysłowych i innych nieagresywnych chemikaliów. Trzecim rodzajem jest mata industry stosowana do pochłaniania olejów, ropy i pozostałych produktów ropopochodnych.

Co zrobić gdy trzeba wygrodzić strefę wycieku?

Gdy występuje konieczność wygrodzenia strefy wycieku, wykorzystuje się tzw. rękaw sorbentowy. To długi ciąg tworzywa wykonany z mocnej włókniny i wypełniony materiałem chłonnym. Najczęściej stosowany jest wewnątrz hal produkcyjnych, laboratoriów i magazynów. Ze względu na możliwość dowolnego formowania kształtu rękawa, wykorzystuje się go także do pochłaniania dużych wycieków spod maszyn, pojemników i z ciasnych, trudno dostępnych miejsc.

Eksperci Magazynuj.pl radzą aby rękaw sorbentowy stosować w celu zabezpieczania powierzchni płaskich przed większym rozlewem szkodliwych cieczy. Gdy doszło do wycieku ropy czy oleju, lepiej jest zastosować poduszkę w wersji inustry przeznaczoną do usuwania wycieków węglowodorowych.

Dobry sorbent, czyli?

Dziś sorbenty wykorzystywane są przede wszystkim przez służby ratownicze, przemysł metalowy i naftowy, stacje i magazyny paliw, zakłady komunalne, laboratoria, warsztaty samochodowe i inne branże pokrewne. Skutecznie neutralizują skutki niekontrolowanych wycieków, będąc łatwymi w użyciu i posiadając wysoką efektywność pochłaniania różnych grup substancji cechujących się często różnymi właściwościami fizyko-chemicznymi (pamiętajmy przy tym, że im wyższa zdolność wchłaniania substancji, tym wyższa skuteczność zastosowanego sorbentu, a co za tym idzie – wyższe oszczędności i niższy poziom odpadów). Są niepalne, odporne na działanie wody, możliwe do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. By je usunąć, wystarczy zamieść i zutylizować. Te wszystkie cechy sprawiają, że sorbenty wykorzystywane są w tak wielu gałęziach przemysłu.

Źródło:

www.magazynuj.pl