substancje niebezpieczne

praca z substancjami niebezpiecznymi

Praca z substancjami niebezpiecznymi w zakładzie

Stosowanie niebezpiecznych substancji, niebezpiecznych mieszanin w pracy jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania środków zapewniających pracownikom ochronę ich zdrowia i życia. Jak zatem zapewnić im taką ochronę? Jakie warunki zapewnić, jakie wymagania spełnić, o czym pamiętać i co brać pod uwagę, aby można było mówić o bezpiecznej pracy z substancjami niebezpiecznymi? Zapraszamy na e-szkolenie (webinarium), podczas którego ekspert Portalu BHP omówi zasady bezpiecznej pracy z substancjami niebezpiecznymi.

W trakcie szkolenia zostaną omówione m.in.:

  • Przepisy prawne dotyczące składowania, magazynowania i transportu substancji niebezpiecznych,
  • Zasady pracy w obecności substancji niebezpiecznych oraz
  • Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii,
  • Zasady używania, przechowywania i konserwacji sprzętu ochronnego.

Webinarium poprowadzi:

Norbert Szymkiewicz - absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, specjalizacja Ochrona środowiska. Ukończone Studia Podyplomowe BHP oraz kurs Inspektorów PPOŻ. Pełnienie zadań służby BHP w firmach branży młynarskiej, przemyśle energetyki wiatrowej, deweloperstwie powierzchni magazynowych oraz bankowości. Realizuje również zadania z zakresu Ochrony środowiska – stała obsługa klienta, przygotowywanie Instrukcji magazynowania substancji chemicznych, Instrukcji składowania odpadów. Specjalność: prace na wysokości, bezpieczeństwo pracy z substancjami chemicznymi, gospodarka odpadami, ochrona wód.

Inne nasze serwisy:

Pomiary w elektryce Logistyka i transport ekspert Aktualności ochrony środowiska Portal Oświatowy Serwis Ochrony Środowiska
wiper-pixel