Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Sprawozdanie z działalności prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy

Popularyzacja prawa pracy była jednym z głównych zadań Państwowej Inspekcji Pracy od samego początku jej działalności. Jednak dopiero od 2007 r., gdy przyjęto nową ustawę o PIP, prewencja uzyskała formę systemową i stała się konsekwentnie realizowanym procesem.

Na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej poznaliśmy szczegóły działalności PIP na polu prewencji. Ważną rolę odgrywają programy informacyjne, edukacja dzieci i młodzieży jeszcze na poziomie szkolnym. Służą temu materiały dostosowywane do wymagań młodego odbiorcy. Jest to o tyle ważne, że w badaniach przeprowadzonych przez PIP zaledwie co siódmy ankietowany określa swój stan wiedzy w tej dziedzinie jako wysoki lub bardzo wysoki.

Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Małgorzata Kwiatkowska, zwróciła też uwagę na szczególną rolę kampanii społecznych. Wśród najciekawszych inicjatyw Państwowej Inspekcji Pracy w ostatnich latach wymieniła akcję „Poznaj swoje prawa w pracy”, kontynuowaną w ramach kampanii „Zanim podejmiesz pracę”. Mają one na celu promocję wiedzy z zakresu prawa pracy, a także kultury praworządności w stosunkach pracy. Ważne miejsce zajęły również kampanie na rzecz bezpieczeństwa pracy w budownictwie i wśród kierowców: „Szanuj życie! Profesjonaliści pracują bezpiecznie” oraz „Nie prowadź bez przerwy”.

W czasie posiedzenie posłowie dyskutowali też o nowych obszarach, które w przyszłości mogłaby objąć działalność prewencyjna PIP.

Autor: 

Marcin Śpiewakowski

Słowa kluczowe:
PIP