Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Szczęśliwy pracownik to podstawa sukcesu firmy

Szczęśliwy pracownik to podstawa sukcesu firmy

Mała firma z podlubelskiego Garbowa, powstała na bazie rodzinnego biznesu, dba nie tylko o wysokie standardy bezpieczeństwa pracowników, ale także komfort ich pracy i wypoczynku. Te starania przynoszą efekty. Właśnie Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, przyznał firmie wyróżnienie za „podjęte przez pracodawcę działania zmierzające do poprawy poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładzie”.

- Przykładają Państwo, jako Zarząd firmy, bardzo duże znaczenie do zagadnień bezpieczeństwa, jednak jest coś, co wyróżnia Farb-Stal na tle innych lubelskich firm. To dbałość i prawdziwa troska o pracowników, ale także budowa oraz utrzymywanie dobrych relacji i atmosfery w zespole. Czy te standardy wpływają również na bezpieczeństwo i higienę pracy?

 - Oczywiście. Zadowoleni pracownicy wyczuwają, że troszczymy się o nich, o ich bezpieczeństwo, wiedzą, że zależy nam na tym, by w miejscu pracy było nie tylko bezpiecznie, ale i miło, by pracownik przychodził do pracy z radością, nie zaś jedynie z konieczności. Istotne jest także wzajemne zaufanie – mamy wówczas pewność, że obie strony dokładają starań, by zachować najwyższą jakość bezpieczeństwa, a w przypadku zauważenia jakichkolwiek czynników ryzyka – możemy być pewni, że zostaniemy o tym poinformowani niezwłocznie.

 - Zestresowani pracownicy częściej popełniają błędy, przebywają na zwolnieniach lekarskich, atmosfera w zespole staje się napięta, zaczyna się rotacja kadry, oskarżenia o mobbing, dyskryminację… Ten opis nie dotyczy oczywiście firmy Farb-Stal. Przeciwieństwem podanych przykładów są pracownicy zadowoleni, utożsamiający się z firmą, przestrzegający przepisów prawa, nie tylko w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dbający o własne zdrowie, nie tylko z myślą o sobie, ale także o pracodawcy… Jak osiągnąć taki modelowy wizerunek firmy?

 - Przykładamy bardzo duże znaczenie do szkoleń, dlatego nasi pracownicy często w nich uczestniczą. Ale są też kursy, czy spotkania, w których bierzemy, jako firma, udział. Staramy się podpatrywać tzw. dobre praktyki z zakresu bhp, przy czym są to działania ponadstandardowe, ponad to, co wymagają od nas przepisy prawa. Nasi pracownicy wiedzą, że sami także mogą proponować konkretne szkolenia, które znajdą sami – jesteśmy otwarci na te propozycje, które cieszą nas podwójnie – bo oznacza to, że pracownikowi zależy na podnoszeniu własnych umiejętności i kwalifikacji, a to dla firmy oznacza same korzyści.

 - Wyróżnienie od Okręgowego Inspektoratu Pracy jest najlepszym dowodem na to, że firma Farb-Stal nie tylko wypełnia bardzo dobrze zadania dotyczące bhp, wynikające z przepisów prawa, ale stara się „podnosić poprzeczkę” coraz wyżej. Jakie potencjalne zagrożenia mogą wystąpić w procesie pracy i jakie działania są podejmowane, by im zapobiec?

 - Firma zajmuje się dystrybucją farb i lakierów oraz częściowym przetwarzaniem produktów związanych z chemią – dla przemysłu, dlatego bardzo duże znaczenie przykładamy do stałego doszkalania i kreowania świadomości – wśród pracowników – zagadnienia bezpiecznej pracy. Na każdym stanowisku pracy potencjalne zagrożenia i ryzyka są inne, dlatego opisaliśmy procedury postępowania dla kierowców, pracowników magazynu czy administracji, bo dla każdego ze stanowisk ryzyko jest, co zrozumiałe, innego rodzaju. Ale inwestujemy też w bezpieczeństwo zdrowotne, bo w naszej branży narażenie na niekorzystne działanie substancji chemicznych jest szczególnie realne i – co z tym się wiąże – niebezpieczne. Dlatego oprócz prewencji szczególnie dbamy także o terminowe wykonywanie przez pracowników badań okresowych, przy uwzględnieniu czynników ryzyka, występujących na konkretnych stanowiskach pracy.

 - Istotną częścią życia pracownika, obok pracy, jest wypoczynek…

 - To dla nas także ważny rozdział w działalności firmy. Oprócz starań o bezstresową i miłą atmosferę w pracy, dbamy również o dobry i zdrowy, aktywny wypoczynek naszych pracowników. Najlepiej jest, gdy pracownik skorzysta z dłuższego urlopu, wówczas nastąpi pełna regeneracja sił i w pełni zdrowia możemy go przywitać w pracy po powrocie. Co istotne – w czasie urlopu nie dzwonimy, nie kontaktujemy się z pracownikiem, zapewniając mu tym samym komfort odpoczynku. Sami także wychodzimy z inicjatywą finansowania wypoczynku, czy wyjazdów turystycznych, bo wiemy, że zadowolony pracownik jest podstawą sukcesu naszej firmy.

Z Krystyną Radzik Prezes Farb-Stal z Garbowa

Rozmawiała

Autor: 

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Autor: Magdalena Pokrzycka-Walczak

Ekonomistka, dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień psychologicznych w zakresie bhp, głównie w obszarach ochrony zdrowia i transportu.
Słowa kluczowe:
dobre praktyki bhpPIP