Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Tydzień Bezpieczeństwa 2016 na budowach w Mostostalu Warszawa

Tydzień Bezpieczeństwa 2016 na budowach w Mostostalu Warszawa

25 kwietnia 2016 r. startuje trzecia edycja największej ogólnopolskiej akcji na rzecz bezpieczeństwa w budownictwie – Tydzień Bezpieczeństwa 2016. W dniach 25-29 kwietnia br. na budowach Mostostalu Warszawa odbędzie się wiele interesujących aktywności. Celem inicjatywy jest pobudzenie umysły do myślenia. Zobacz, co się wydarzy na budowach Mostostalu Warszawa w tym roku. Poznaj dobre pomysły.

„Włącz myślenie na budowie – planuj i reaguj!”

Tak brzmi hasło trzeciej, ogólnopolskiej edycji Tygodnia Bezpieczeństwa, i jak wskazuje, podczas tegorocznej akcji szczególną uwagę poświęcimy obszarom planowania i reagowania. W tym czasie Mostostal Warszawa podejmie dyskusję na temat korzyści z planowania, zagrożeń wynikających z ignorancji czy braku zaangażowania kompetentnego nadzoru, a także znaczenia zdarzeń potencjalnie wypadkowych i reagowania na nie. Tydzień Bezpieczeństwa 2016 upłynie nam pod znakiem m.in. takich pytań, jak:

 • Dlaczego warto planować?

 • Jak być czujnym?

 • Jakie mogą być źródła niebezpieczeństw?

 • Jak identyfikować zagrożenia oraz jak na nie odpowiednio reagować?

Niech żyje prewencja!

Z badań wynika, że branża budowlana wciąż pozostaje jedną z najbardziej niebezpiecznych gałęzi gospodarki oraz posiada najwyższy wskaźnik wypadków śmiertelnych – trzy razy wyższy w porównaniu do innych branży. Do nieszczęśliwych zdarzeń często dochodzi wskutek nieuwagi, rutynowego wykonywania robót, braku wyobraźni czy wreszcie nieznajomości podstawowych zasad bezpiecznej pracy. Jednak wielu z wypadków można uniknąć, eliminując ich przyczyny, dlatego Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie postanowiło w tym roku podkreślić znaczenie działań prewencyjnych.

Wysyłamy sygnał, aby odrzucić rutynowe myślenie w rodzaju „nie da się przewidzieć wszystkiego”. Już na etapie planowania realizacji przedsięwzięcia można uniknąć wielu zagrożeń i trudności, oceniając ryzyka i przewidując niektóre zdarzenia. Podstawę stanowi tutaj zgromadzona wiedza, a jej źródłem jest zespołowa wymiana doświadczeń. Na co dzień nasza kadra przy wsparciu działu bhp dbają o to, by na budowach Mostostalu Warszawa były spełniane najwyższe standardy w dziedzinie bhp. Przywiązujemy dużą wagę do bezpieczeństwa, bo to oznacza inwestycję w życie, które jest najwyższą wartością. Kontrolujemy sami siebie po to, żeby zminimalizować jakiekolwiek ryzyka. W ten sposób zdobywamy unikalną wiedzę, z której korzystamy w przyszłości i którą dzielimy się z innymi członkami Porozumienia. Tak też powstaje swego rodzaju niepisany podręcznik bezpieczeństwa, zawierający zbiór dobrych praktyk, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, błędów, których należy się wystrzegać, a jest on pomocny w przewidywaniu skutków różnych zdarzeń. W tym wszystkim najważniejszą rolę odgrywa człowiek. Człowiek na budowie, który wie i widzi znacznie więcej. Zależy nam na tym, by pracownicy budów czuli się bezpieczni, ale jednocześnie nie bali się dzielić własnymi spostrzeżeniami, nie lekceważyli, wydawałoby się, błahych zdarzeń – powiedział Andrzej Goławski, Prezes Mostostalu Warszawa.

Jest akcja, musi być reakcja

W tym roku celem jest pobudzić świadomość każdego pracownika budowy, niezależnie od pełnionej funkcji, zależności czy zajmowanego stanowiska. Co jest istotne? Planowanie działań, aktywna postawa, zachowywanie obowiązkowych standardów bezpieczeństwa oraz reagowanie na niepokojące sygnały zanim wydarzy się coś złego.

O zachowaniu bezpieczeństwa mówi zarówno polityka Mostostalu Warszawa jak i szereg wymagań prawnych obowiązujących w naszm kraju. Jednak zdarzają się takie sytuacje, w których zastosowania nie mają przepisy. Tam, gdzie nie sięga moc paragrafów, górę powinno wziąć planowanie i zdroworozsądkowe myślenie. Każdy pracownik budowy powinien być świadomy niebezpieczeństw, i co ważne, nie powinien ich bagatelizować. Zdarzenia potencjalnie wypadkowe mają to do siebie, że kiedyś mogą stać się przyczyną śmiertelnej tragedii.

Zależy nam przede wszystkim na tym, aby każdy pracownik nie tylko trzymał się ściśle procedur, ale rozumiał zagrożenia oraz potrafił na nie reagować. Staramy się więc rozwijać politykę bezpieczeństwa poprzez angażowanie do działania. Między innymi temu właśnie służy Tydzień Bezpieczeństwa. Ważną częścią tej akcji są oczywiście edukacja i szkolenia, lecz nie tylko. Sposobów na zorganizowanie się jest wiele. Budowy mają w tym zakresie pełną swobodę. Najważniejsze to uświadomienie pracownikom, że tydzień bezpieczeństwa nie kończy się w kwietniu tylko trwa cały rok – powiedział Mariusz Piątkowski, Kierownik Działu BHP Mostostalu Warszawa.

Co się wydarzy na budowach Mostostalu Warszawa w tym roku?

W programie działań przygotowanych na Tydzień Bezpieczeństwa w Mostostalu Warszawa będą realizowane zarówno propozycje z przygotowanej na tą okazję Książki Pomysłów, jak i oddolne inicjatywy. Przewidziano m.in.:

 • kwadranse bhp, pogadanki,

 • przeglądy narzędzi,

 • prace z elektronarzędziami

 • pokazy ratownictwa wysokościowego,

 • konkursy plastyczne z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci,

 • pokazy oraz ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy,

 • otwarty gabinet okulistyczny z profesjonalnym badaniem wzroku,

 • wycieczki edukacyjne na budowach.

Tydzień Bezpieczeństwa jest organizowany przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie w ramach promocji wspólnej polityki bezpieczeństwa i podnoszenia kultury bezpiecznej pracy na budowach. Z roku na roku inicjatywa cieszy coraz większym powodzeniem. Wzrasta zarówno zainteresowanie, jak i zaangażowanie pracowników budów w przygotowania do akcji. W roku ubiegłym w Tygodniu Bezpieczeństwa uczestniczyło ponad 30 tysięcy osób w ok. 300 lokalizacjach na terenie całej Polski.