Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Uwaga na Polską Inspekcję Pracy

W ostatnim czasie przedsiębiorcy i pracodawcy otrzymują pisma od Polskiej Inspekcji Pracy, nieistniejącej instytucji podszywającej się pod Państwową Inspekcję Pracy. Korespondencja ta ma na celu wyłudzenie pieniędzy pod pretekstem wystawienia certyfikatu, niezbędnego podczas ewentualnej kontroli.

Warto przypomnieć, że oficjalnym organem kontroli i nadzoru jest w Polsce Państwowa Inspekcja Pracy, która nie pobiera żadnych opłat za czynności kontrolno-nadzorcze. Zajmuje się działaniami prewencyjno-promocyjnymi wśród pracodawców i przedsiębiorców, prowadzi też program DYPLOM PIP, którego regulamin można znaleźć na stronie internetowej. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i bezpłatne, a pracodawcy, którzy go ukończą, otrzymują odpowiedni dyplom.

Należy pamiętać, że Państwowa Inspekcja Pracy nie wydaje certyfikatów, więc nie wymaga też od pracodawców, by okazywali je w toku kontroli. Wszelkie materiały promocyjne i publikacje wydawane przez Państwową Inspekcję Pracy są dystrybuowane bezpłatnie, a wersję elektroniczną broszur i ulotek można nieodpłatnie pobrać ze strony internetowej www.pip.gov.pl

Przykład oszustwa tutaj.

Marcin Śpiewakowski

Słowa kluczowe:
oszustwoPIP