Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Wymagania związane z ręcznymi pracami transportowymi

Jednym z obowiązków pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika do ręcznych prac transportowych jest przeszkolenie go w dziedzinie bhp, w szczególności w zakresie prawidłowych sposobów wykonywania ręcznych prac transportowych, w trybie określonym w odrębnych przepisach.

Przed rozpoczęciem pracy przez pracownika wykonującego ręczne prace transportowe powinien on również uzyskać od pracodawcy informacje dotyczące przemieszczanego przedmiotu, tj. masy i położenia środka ciężkości, zwłaszcza gdy masa jest nierównomiernie rozłożona oraz informacje o wszystkich aspektach bhp oraz wymaganiach ergonomii, w tym o wynikach oceny ryzyka zawodowego oraz o środkach bezpieczeństwa zapobiegających urazom, zwłaszcza kręgosłupa.

Ważne

Ręczne przemieszczanie i przewożenie ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy jest niedopuszczalne.

Powierzchnia, po której są przemieszczane ręcznie przedmioty, powinna być:

 • równa,

 • stabilna i

 • nieśliska,

a drogi i ciągi komunikacyjne muszą być:

 • drożne,

 • niezastawione np. składowanymi materiałami, pojemnikami.

Maksymalna masa przenoszonych przedmiotów

Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać 30 kg przy pracy stałej. Przy pracy dorywczej dopuszczalna masa wzrasta do 50 kg.

Ważne

Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg na wysokość powyżej 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m.

Czynności zabronione

Nie można ręcznie podnosić i przenosić ciężarów o masie przekraczającej:

 • 12 kg – przy pracy stałej,

 • 20 kg – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

Zabronione jest również ręczne przenoszenie pod górę (po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość 5 m) ciężarów o masie przekraczającej:

 • 8 kg – przy pracy stałej,

 • 15 kg – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią zabronione są prace:

 • wymienione wcześniej, jeżeli występuje przekroczenie 1/4 określonych w nich wartości,

 • w pozycji wymuszonej,

 • w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.

Autor: 

Waldemar Klucha

specjalista ds. bezpieczeństwa pracy

Autor: Waldemar Klucha

Mgr inż. budownictwa lądowego, absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej. Główny specjalista ds. bhp, specjalista ds. ochrony ppoż. w firmie doradztwa z zakresu prawa i ochrony pracy SEKA SA