Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Zostań pracodawcą przyjaznym pracownikom

Zostań pracodawcą przyjaznym pracownikom

Wystartowała IX edycja ogólnopolskiej akcji „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Jest to inicjatywa NSZZ „Solidarność”. W konkursie może wystartować każda firma, która przestrzega bezpieczeństwa i standardów prawa pracy. Zgłoszenia przyjmowane są od 8 lipca do 15 października 2016 r. Dowiedź się więcej na temat konkursu, może to Twoja firma uzyska certyfikat„Pracodawca Przyjazny Pracownikowi”.

Już po raz IX NSZZ „Solidarność” organizuje ogólnopolski konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. W konkursie tym poszukiwane sąfirmy przestrzegające prawa pracy i realizujące w praktyce idee dialogu społecznego.

Jak przystąpić do konkursu?

Do konkursu firmę może zgłosić zakładowa organizacja NSZZ „Solidarność”. Zgłoszenia może dokonać również zarząd przedsiębiorstwa, przy poparciu organizacji związkowej. Wszystkie zgłoszenia rozpatrywane będą przez Komisję Certyfikacyjną.

Do konkursu mogą być zgłoszone firmy, których codzienne praktyki zbieżne są z wartościami propagowanymi przez NSZZ "Solidarność". – Kryteriami, jakie weźmiemy pod uwagę, jest preferowanie stałego zatrudnienia i przestrzeganie bezpieczeństwa i standardów pracy. Ważne też, by pracownicy mieli nieskrępowaną możliwość tworzenia w zakładzie związków zawodowych – wyjaśnia Ewa Zydorek, sekretarz Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”.

Zakład, firma który zdobędzie certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikowi” może posługiwać się nim przez 3 lata. W tym czasie nie można ponownie wystartować w konkursie. Niestety certyfikat można stracić w przypadku, gdy w firmie łamane będą prawa pracownicze i zasady dialogu społecznego.

Kiedy i gdzie wysłać zgłoszenie?

Ankiety zgłoszeniowe oraz regulamin dostępne są na stronie NSZZ „Solidarność”. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 października br. na adres: Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

Honorowy Patronat nad konkursem „Pracodawca przyjazny Pracownikom” objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.


Źródło:

Źródło: http://www.solidarnosc.org.pl/