Poleć znajomemu

Bezpieczeństwo na ściance wspinaczkowej

Pokrewnym tematem do organizowania bezpiecznych prac na wysokości jest kwestia organizowania kursu wspinaczkowego na sztucznej ściance. Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo zarówno instruktora, jak i biorących udział w kursie uczestników, którymi często są młodociani. Potencjalni kursanci na pewno przy wyborze szkoły wspinaczkowej będą sprawdzać, czy posiada wykwalifikowaną kadrę i zapewnia odpowiednie warunki bezpieczeństwa.

Każda zainteresowana osoba, która będzie chciała podjąć trud wspinania się na sztucznej ściance wspinaczkowej, musi przejść szkolenie bhp, by poznać zasady bezpiecznego wspinania. Musimy pamiętać, że choć taka forma rekreacji jest przyjemna, to jednak jest to jeden z rodzajów sportów ekstremalnych, który wiąże się z dużym ryzykiem wypadkowości. Ryzyko wypadków wzrasta szczególnie wtedy, gdy będziemy lekceważyć właściwe zasady bezpieczeństwa, tzn. zasady bezpiecznej asekuracji czy regulaminu ścianki wspinaczkowej.

Należy przede wszystkim pamiętać, że samodzielnie mogą się wspinać tylko osoby, które są pełnoletnie lub młodociane, przeszły odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa, przeprowadzone przez instruktora ściany, oraz świadome są zagrożeń dla zdrowia i życia, które wiążą się z uprawianiem tego rodzaju sportu. Ponadto młodociani powinni mieć ukończony 15. rok życia oraz uzyskać zgodę rodziców.

Odpowiednie szkolenie, które musi przejść każdy uczestnik wspinaczki, przeprowadza wykwalifikowany instruktor, pod którego opieką powinna odbywać się wspinaczka. Tematyka takiego szkolenia powinna zawierać:

  1. zasady asekuracji,

  2. techniki ruchu i wspinania,

  3. zasady używania odpowiedniego sprzętu,

  4. zasady bezpiecznego wspinania.

Przykładowe zasady bezpieczeństwa przy wspinaczce na ściance powinny uwzględniać:

  1. zapoznanie się z regulaminem,

  2. przekazanie informacji o obowiązku używania odpowiedniego obuwia sportowego,

  3. obowiązek dostarczenia przez osoby niepełnoletnie pisemnej zgody rodziców do wspinaczki,

  4. obowiązek rozpoczęcia i kontynuacji wspinaczki przez osoby, które nie ukończyły 15 lat, wyłącznie pod opieką instruktora ścianki,

  5. bezwzględnie obowiązujący zakaz wspinania i asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywania ich na terenie ścianki.

Ważne

Wspinanie powinno odbywać się przy użyciu wyłącznie sprawnego sprzętu technicznego spełniającego ocenę systemu zgodności.

Autor: 

Mariusz Foremniak

specjalista ds. bhp,

wykładowca zagadnień prawnej ochrony pracy

Słowa kluczowe:
bezpieczeństwo