Poleć znajomemu

Jak przygotować ciekawe szkolenie bhp?

Jak przygotować ciekawe szkolenie bhp?


Szkolenia bhp mają zazwyczaj jednokierunkową formę wykładu. Oznacza to, że szkoleniowiec nie jest w stanie zweryfikować, czy treści szkolenia zostały dobrze zrozumiane i przyswojone, a pracownicy traktują je jako zło konieczne i stratę czasu. Przekazywanie niepopartej praktyką wiedzy nie pomaga również w rozwoju umiejętności i kompetencji. Wszystko to razem wpływa negatywnie na skuteczność szkoleń - jak temu zaradzić?


Najważniejszym etapem szkolenia jest proces przygotowania - dobrze przeprowadzony zagwarantuje, że szkolenie nie będzie rutynowe. Podczas planowania należy przeanalizować następujące trzy kwestie:


1. Kogo i co obejmie szkolenie?

Przed szkoleniem warto poznać się z pracownikami, których obejmie szkolenie, i specyfiką ich pracy. Ważne są informacje o długości stażu pracy uczestników - od tego zależeć będzie, jakiej wiedzy potrzebują, pomoże też ustalić, które informacje będą dla nich nowe, a które dobrze znane.


W porządkowaniu treści szkolenia bardzo pomocne są mapy myśli. Najwygodniej przedstawić je w formie tabeli:

A

B

C

tutaj zapisujemy

treści, które

musimy przekazać

i szeroko omówić

informacje mniejszej wagi,

które powinniśmy omówić,

jednak nie jest konieczne

poświęcenie im zbyt wiele

czasu szkoleniowego (bo

np. temat jest omawiany

co roku i świetnie znany,

ale np. pracodawca lub

prawo wymaga, aby go

powtarzać)

informacje dodatkowe:

możemy je

przekazać, lecz nie

są one konieczne.

Z tych informacji

możemy

zrezygnować, jeśli

zabraknie nam czasu

Po zebraniu treści należy zastanowić się, jakie tematy z rubryk A i B można ze sobą połączyć w większe całości, a następnie. w jakiej kolejności powinny być omawiane.


2. Jak przekazać wiedzę?

Do wyboru jest wiele metod pracy, są to m.in. dyskusja, symulacje, studium przypadku, odgrywanie ról, ćwiczenia pisemne i techniki wizualne (np. collage) - jednak metoda musi być dopasowana do tematu i stanu wiedzy uczestników. Treści dobrze znane, które były już tematem szkoleń, najłatwiej omówić w formie pytań. Za ich pomocą można powtórzyć temat i zweryfikować - a w razie potrzeby uzupełnić - wiedzę pracowników. Teorię warto od razu łączyć z praktyką - ułatwia to uczenie się i motywuje.

Przed szkoleniem dobrze jest sporządzić listę potrzebnych pomocy szkoleniowych. Można wykorzystać np. flipcharty, pisaki, kopie formularzy, rzutnik, papier itp. Lista powinna zawierać również informacje o liczbie potrzebnych sztuk, kontakty do osób, których pomoc będzie nam potrzebna (np. technik). Dobrze jest również przygotować „plan B”, czyli sposób postępowania, gdy technika zawiedzie (np. zepsuje się komputer i nie będziemy mogli pokazać prezentacji).

3. Jak zweryfikować skuteczność szkolenia?

By mieć pewność, że szkolenie przyniosło zamierzony rezultat, należy zweryfikować wiedzę uczestników. Zamiast stresujących testów wyboru możemy stosować formy efektywniejsze, takie jak pisemne ćwiczenia, dyskusję czy pytania. Dobrze jest zapytać pracowników o ich wrażenia: co im się podobało, jakie ważne informacje zdobyli, wiedzę na jaki temat chcieliby poszerzyć. Daje to możliwość natychmiastowej reakcji i np. uzupełnienia wiedzy lub wyjaśnienia wątpliwości. Warto też poprosić pracowników, by wskazali mocne i słabe strony formy szkolenia - konstruktywna krytyka jest bardzo cenną wskazówką, dzięki której kolejne szkolenia będą jeszcze lepsze.

Dobrze przeprowadzone szkolenie nie tylko motywuje, pomaga w zmianie sposobu myślenia, zachowania i świadomości pracowników, ale sprawi też, że pracownicy chętniej przychodzić będą na nasze szkolenia. Warto zatem poświęcić czas i przygotować je tak, aby pracownicy zdobyli potrzebną im wiedzę w ciekawy i efektywny sposób.

Autor: 

Justyna Kostka
Kirchstein&Partner

Słowa kluczowe:
szkolenieszkolenie bhp