Poleć znajomemu

Koalicja Bezpieczni w Pracy i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP podpisały porozumienie o współpracy

Koalicja Bezpieczni w Pracy i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP podpisały porozumienie o współpracy

Koalicja Bezpieczni w Pracy, oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, które jest organizacją zrzeszającą specjalistów BHP w całej Polsce podpisały 14 stycznia 2015 roku w siedzibie OSPSBHP w Warszawie porozumienie o współpracy merytorycznej.

Współpraca Koalicji oraz OSPSBHP obejmuje realizację działań, mających na celu podnoszenie kultury bezpieczeństwa w Polskich firmach, a także popularyzujących ideę poprawy standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważnym elementem podpisanego porozumienia jest także wymiana wiedzy i dobrych praktyk między stronami, jak również współdziałanie na rzecz tworzenia prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków dla bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce.

Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony Koalicji Bezpieczni w Pracy jej Przewodniczący Andrzej Smółko, natomiast ze strony Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Prezes Marek Nościusz i Wice Prezes Piotr Kaczmarek. Ponadto w spotkaniu wzięli udział: z Oddziału Warszawa OSPSBHP Wiceprezes Zarządu Oddziału - Waldemar Bielak i sekretarz Oddziału - Mirosław Osowski, a także z  oddziału Warszawa Centrum OSPSBHP Wiceprezes Zarządu Oddziału - Tadeusz Potasiński.

Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiązana została z inicjatywy firm CWS-boco Polska, PW Krystian, Lafarge oraz TenCate Protective Fabrics w 2014 roku, w celu promowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy wśród pracowników i pracodawców. Cel ten realizowany jest poprzez działalność edukacyjną na temat obowiązujących norm i procedur oraz pokazywanie dobrych praktyk oraz informowanie o korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Informacje dla mediów:

Więcej informacji w serwisie: www.bezpieczniwpracy.pl.