Poleć znajomemu

Nowe przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków

W marcu 2015 r. wejdzie w życie ustawa o charakterystyce energetycznej budynków wdrażająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.Urz. UE L 153 z 18 czerwca 2010 r., str. 30).

Nowa ustawa określa:

  1. zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;

  2. zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach;

  3. zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków;

  4. sposób opracowania krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.

Jednym z zapisów jest obowiązek właściciela lub zarządcy budynku poddania budynków w czasie ich użytkowania okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:

a) co najmniej raz na 5 lat - dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,

b) co najmniej raz na 2 lata - dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,

c) co najmniej raz na 4 lata - dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW.

Co najmniej raz na 5 lat, należy dokonać kontroli okresowej polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Kontrole systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku.

Nie dokonuje się kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, w których od ostatniej takiej kontroli nie dokonano zmian mających wpływ na ich efektywność energetyczną.

Podstawa prawna 

Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1200).

Słowa kluczowe:
budynki