Poleć znajomemu

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy - 41 edycja


Minister pracy i polityki społecznej ogłosił 41. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Konkurs jest realizowany w 2 kategoriach, a termin przesyłania prac dla kategorii A to 31 maja, natomiast dla kategorii B - 30 czerwca. Ocena prac i wręczenie nagród odbędzie się nie później niż 15 grudnia.


Celem konkursu jest:

  • włączenie pracodawców i pracowników w przedsięwzięcia związane z poprawą warunków pracy oraz
  • promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych umożliwiających poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

 


Prace w kategorii A należy składać do terenowych Rad Naczelnej Organizacji Technicznej, a kategorii B do Sekretariatu Konkursu, który prowadzi Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB).


Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu są dostępne na stronie internetowej www.ciop.pl/konkurs-bhp.