Poleć znajomemu

Pierwszy kongres bezpieczeństwa chemicznego CHEMS 2016

Pierwszy kongres bezpieczeństwa chemicznego CHEMS 2016

18-20 kwietnia 2016 r. odbędzie się I Światowy Kongres Bezpieczeństwa Chemicznego połączony z Międzynarodowymi Targami Bezpieczeństwa Chemicznego. Na Kongresie zostaną przedstawione działania na rzecz kreowania globalnego rynku dla bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego z włączeniem w nie polskich firm w ramach rozwoju polskiej specjalizacji w świecie w bezpieczeństwie chemicznym.

Rozwój światowego rynku bezpieczeństwa chemicznego wychodzi naprzeciw rosnącym zagrożeniom związanym z globalnym rozwojem produkcji chemicznej i upowszechnieniem chemii zwłaszcza w państwach rozwijających się. Wzrasta liczba katastrof i incydentów chemicznych, zbrojnych ataków na obiekty infrastruktury krytycznej, rafinerie i pole naftowe i gazowe w państwach rozwijających się. Rośnie wykorzystywanie związków chemicznych w celach terrorystycznych. Niski poziom bezpieczeństwa chemicznego stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, rozwoju społeczno-ekonomicznego, zdrowia, środowiska, oraz działalności gospodarczej. Organizowane po raz pierwszy w historii, światowy kongres oraz targi wychodzą naprzeciw tym zagrożeniom.

Co się będzie działo podczas na kongresie?

Dzisiaj obiekty chemiczne i instalacje infrastruktury krytycznej chronić trzeba jak obiekty wojskowe. Polscy producenci techniki wojskowej i cywilnej posiadają wiedzę i doświadczenia w rozwoju i produkcji sprzętu ochronnego w szeroko pojętej sferze działalności chemicznej i ochrony środowiska. Dotyczy to również sprzętu i technologii podwójnego przeznaczenia. Potencjał ten należy włączyć w globalny proces rozwoju bezpieczeństwa chemicznego jako ważny element rozwoju proeksportowego i innowacyjnego charakteru polskiej gospodarki.

Seminarium przedstawi potencjał RP w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego oraz perspektywy rozwoju polskiej specjalizacji w świecie w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i współpracy z udziałem partnerów krajowych i międzynarodowych, firm i ośrodków akademickich. Na seminarium będzie też zaprezentowana koncepcja konsorcjum dla spraw bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego, wspierającego działalność polskiego biznesu zagranicą.

Kto jest inicjatorem przedsięwzięcia?

Światowy Kongres Bezpieczeństwa Chemicznego CHEMSS 2016 oraz Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa Chemicznego (CHEM-SAFETY-EXPO) są wspólną inicjatywą Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS) w Warszawie oraz Targów Kielce, we współpracy z partnerami strategicznymi, m.in. Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, Polską Izbą Producentów na Rzecz Obronności Kraju, Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego USA oraz Chińską Federacją Przemysłu Petrochemicznego i Chemicznego, a także parterów zagranicznych m.in. z USA, Rosji, Iranu, Egiptu, Brazylii, Indii, Ukrainy. Adresatem kongresu oraz targów są decydenci rządowi, krajowe i międzynarodowe agendy odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa, administracja lokalna, firmy i ośrodki naukowo-badawcze.

Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS) w Warszawie (www.iccss.eu) aktywnie wspiera, m.in. dzięki sieci kontaktów międzynarodowych, rozwój innowacyjności i postęp naukowo-techniczny w przemyśle obronnym i maszynowym, zwłaszcza pod kątem rozwoju i komercjalizacji technologii i sprzętu podwójnego przeznaczenia.